Welcome to Yakyubaka.com

Industrial

[7/29/2014] 2014 Inter-City Baseball Tournament: Day Twelve (Finals)

by on Jul.29, 2014 @ 9:05 pm, under Industrial
Tags:

Game 12-1 @ 18:11 (2h2m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Fuji Jukogyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Seino Unyu 0 1 0 0 0 1 0 0 x 2 7 0

Fuji Jukogyo
Sarukawa, Takuro (Hitachi) - 5.2 IP, 23 BF, 5 H, 1 BB, 6 SO, 2 ER.

Seino Unyu
Saeki, Shoji - 9.0 IP, 29 BF, 3 H, 0 BB, 8 SO, 0 ER.
Ito, Takumi - 2-for-4: 2B9, Kl, 2B7, G6.

official box score

Notes: The Emperor and Empress attended the game.  It was the Emperor's first tournament game since 1959 and the Empresses first. Sponichi 7/30/2014

===

Awards

  • Hashido-sho (MVP) Saeki, Shoji (Seino Unyu)
  • Kuji-sho (Fighting Spirit) Ono, Kazuhiro (Fuji Jukogyo)
  • Juidasha-sho (Leading Hittter) Ito, Takumi (Seino Unyu): 11-for-20, .550
  • Dageki-sho (Hitting) Sakamoto, Kazunari (Seino Unyu)
  • Wakajishi-sho (Rookie) Ito, Takumi (Seino Unyu); Ono, Kazuhiro (Fuji Jukogyo); Yokoyama, Hiroki (NTT Higashi Nippon)
  • Ono-sho (Merit) Fuji Jukogyo

Cheer Teams

Saiyushu-sho NTT Higashi Nippon
Yushu-sho Seino Unyu
Kanto-sho JR Higashi Nihon
Tokubetsu-sho Fuji Jukogyo

===

See also:

[7/28/2014] 2014 Inter-City Baseball Tournament: Day Eleven (Semifinals)

by on Jul.28, 2014 @ 5:14 pm, under Industrial
Tags:

Game 11-1 @ 13:30 (2h44m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Seino Unyu 2 1 3 0 0 0 0 0 0 6 12 0
JX-ENEOS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0

Seino Unyu
Satake, Katsutoshi (Toyota) - 9.0 IP, 34 BF, 5 H, 1 BB, 1 HBP, 4 SO, 1 ER.
Mori, Tomohito - 1-for-3: SH2, 2B7 three RBI, G5, G5.

JX-ENEOS
Ishikawa, Shun - 1-for-3: BB, F7, G6, 2B7.

official box score

===

Game 11-2 @ 18:06 (3h5m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Fuji Jukogyo 0 1 2 2 1 0 0 0 3 9 14 1
NTT Higashi Nippon 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 0

Fuji Jukogyo
Takeda, Ikuhiro - 2-for-3: BB, BB, HR8/9 two RBI, Ks, 1B7.
Hayashi, Toshiyuki - 3-for-4: G6(DP), 1B9, BB, 1B8, HR7 two RBI.

NTT Higashi Nippon
Takagi, Ban - 2.1 IP, 13 BF, 4 H, 2 BB, 1 HBP, 1 SO, 3 ER.

official box score

===

See also:

[7/27/2014] 2014 Inter-City Baseball Tournament: Day Ten

by on Jul.27, 2014 @ 10:32 pm, under Industrial
Tags:

Game 10-1 @ 10:31 (2h35m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Tokyo Gas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2
Seino Unyu 0 0 0 0 0 0 1 6 × 7 9 0

Seino Unyu
Saeki, Shoji - 9.0 IP, 34 BF, 2 BB, 1 HBP, 3 SO, 1 ER.
Ito, Takumi - 3-for-4: 1B8, Ks, 1B7, 1B6.

official box score

===

Game 10-2 @ 14:19 (2h38m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Osaka Gas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0
NTT Higashi Nippon 0 0 0 1 3 0 0 0 × 4 6 0

NTT Higashi Nippon
Yokoyama, Hiroki - 5.2 IP, 20 BF, 3 H, 2 BB, 1 HBP, 3 SO, 1 ER.
Ito, Ryota - 2-for-3: 1B9, 3B8 one RBI, Ks.

official box score

===

Game 10-3 @ 18:00 (2h16m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Fuji Jukogyo 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 7 0
Nippon Shinyaku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Fuji Jukogyo
Sarukawa, Takuro (Hitachi) - 7.2 IP, 28 BF, 3 H, 3 BB, 9 SO, 0 ER.
Ishizaki, Tsuyoshi (Hitachi) - 1.1 IP, 4 BF, 0 H, 0 BB, 3 SO, 0 ER.
Karatani, Ryoma - 1-for-3: BB, HR7 one RBI, G6, Kl.

official box score

===

See also:

[7/26/2014] 2014 Inter-City Baseball Tournament: Day Nine

by on Jul.26, 2014 @ 11:40 pm, under Industrial
Tags:

Game 9-1 @ 10:30 (3h3m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Fuji Jukogyo 0 0 0 1 0 1 3 0 0 5 7 0
Toho Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 12 2

Fuji Jukogyo
Takeda, Ikuhiro - 2-for-4: 1B9, Kl, F7, 2B three RBI.

Toho Gas
Yamamoto, Akihiro - 2-for-5: F7, 1B9, F4, F8/9, HR9 three RBI.

official box score

===

Game 9-2 @ 14:30 (3h15m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
Mitsubishi Hitachi Power Systems Yokokhama 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 1
Nippon Shinyaku 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1x 3 8 2

Nippon Shinyaku
Kuramoto, Toshihiko - G3, G6, G4(DP), Ks, Ks, 1B8 one RBI (walk-off).

official box score

===

Game 9-3 @ 18:50 (2h25m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
JR Higashi Nihon 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2
JX-ENEOS 0 0 0 0 0 1 3 0 × 4 5 0

JX-ENEOS
Tabata, Shuya - 2-for-3: G1, 1B8, 2B7/8 two RBI.

official box score

===

See also:

[7/25/2014] 2014 Inter-City Baseball Tournament: Day Eight

by on Jul.25, 2014 @ 9:47 pm, under Industrial
Tags:

Game 8-1 @ 10:30 (2h40m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Shin Nittetsu Sumikin Kazusa Magic 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 6 2
Tokyo Gas 0 0 0 0 0 0 1 2 1x 4 5 0

Shin Nittetsu Sumikin Kazusa Magic
Tomonaga, Shota (Nippon Tsuun) - 2-for-3: HR9 two RBI, F7, 1B9, BB

Tokyo Gas
Yamaoka, Taisuke - 4.0 IP, 13 BF, 2 H, 1 BB, 1 HBP, 1 ER

official box score

===

Game 8-2 @ 14:10 (2h47m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Osaka Gas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 1
Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Osaka Gas
Aoki, Takayuki - 4.1 IP, 15 BF, 5 H, 1 BB, 3 SO, 0 ER
Obata. Akihiro - 3.1 IP, 15 BF, 3 H, 1 BB, 4 SO, 0 ER

official box score

===

Game 8-3 @ 18:00 (2h20m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Matsuyama Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NTT Higashi Nippon 0 1 0 0 3 2 0 1 × 7 9 0

NTT Higashi Nippon
Takagi, Ban - 2.0 IP, 7 BF, 1 H, 0 BB, 4 SO, 0 ER

official box score

===

See also:

[7/24/2014] 2014 Inter-City Baseball Tournament: Day Seven

by on Jul.24, 2014 @ 10:27 pm, under Industrial
Tags:

Game 7-1 @ 10:30 (2h54m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
JX-ENEOS 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 5 0
Honda Suzuka 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 9 0

JX-ENEOS
Iryo, Masataka - 2-for-4: 1B7,  HR9 two RBI (second in as many games), F7, G4
Ishikawa, Shun - 0-for-2: F7, L6, BB, HBP

official box score

===

Game 7-2 @ 14:30 (2h57m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Panasonic 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 0
JR Higashi Nihon 0 0 1 0 0 0 0 2 × 3 8 0

JR Higashi Nihon
Hatanaka, Sho - 2-for-3: BB, 1B9, L4,  HR8/9 one RBI

official box score

===

Game 7-3 @ 18:31 (2h28m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Mitsubishi Juko Kobe 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5 1
Seino Unyu 1 0 0 2 1 0 0 0 × 4 10 2

Mitsubishi Juko Kobe
Ishikami, Teruyuki - 2-for-4; 1B9, HR9 one RBI, G1b, G4

Seino Unyu
Ito, Takumi - 3-for-4: 2B9 one RBI, Fo2, 1B6, 1B5
Satake, Katsutoshi (Toyota): 9 IP, 34 BF, 5 H, 0 BB, 13 SO, 1 ER

official box score

===

See also:

[7/23/2014] 2014 Inter-City Baseball Tournament: Day Six

by on Jul.23, 2014 @ 10:05 pm, under Industrial
Tags:

Game 6-1 @ 10:31 (2h21m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
VITAL-NET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Tokyo Gas 0 1 0 0 0 0 0 0 × 1 6 0

official box score

===

Game 6-2 @ 14:01 (2h57m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Mitsubishi Hitachi Power Systems Yokokhama 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 5 14 0
Honda Kumamoto 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 8 2

official box score

===

Game 6-3 @ 18:03 (3h46m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 R H E
JR Nishi Nihon 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 8 12 0
Honda 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 3 9 12 1

official box score

===

See also:

[7/22/2014] 2014 Inter-City Baseball Tournament: Day Five

by on Jul.22, 2014 @ 10:48 pm, under Industrial
Tags:

Game 5-1 @ 10:30 (2h43m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Matsuyama Phoenix 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 8 0
All Ashikaga Baseball Club 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2

official box score

===

Game 5-2 @ 14:22 (2h8m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
JFE Nishi Nihon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Mitsubishi Juko Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

official box score

===

Game 5-3 @ 18:01 (3h2m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Seino Unyu 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 11 2
Toshiba 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10 0

official box score

===

See also:

[7/21/2014] 2014 Inter-City Baseball Tournament: Day Four

by on Jul.21, 2014 @ 10:05 pm, under Industrial
Tags:

Game 4-1 @ 10:32 (2h25m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Nippon Shinyaku 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 7 0
Shin Nittetsu Sumikin Tokai REX 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0

official box score

===

Game 4-2 @ 14:07 (2h13m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Eiwa Shoji Wing 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 0
Shin Nittetsu Sumikin Kazusa Magic 0 1 0 2 0 0 0 1 × 3 7 0

official box score

===

Game 4-3 @ 18:02 (2h33m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Okinawa Denryoku 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 0
Honda Suzuka 0 1 1 0 0 0 0 1 × 3 9 0

official box score

===

See also:

[7/20/2014] 2014 Inter-City Baseball Tournament: Day Three

by on Jul.20, 2014 @ 8:49 pm, under Industrial
Tags:

Game 3-1 @ 10:32 (2h27m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Fuji Jukogyo 0 1 0 0 4 1 0 0 0 6 13 1
Sega Sammy 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6 1

official box score

===

Game 3-2 @ 14:09 (3h7m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
Osaka Gas 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 9 0
JR East Tohoku 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 9 1

official box score

===

Game 3-3 @ 18:31 (2h8m)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Toho Gas 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 8 2
Nihon Seimei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

official box score

===

See also: