Welcome to Yakyubaka.com

Game Summaries

Hanshin Tigers 8 – Yokohama Bay Stars 3 (April 3, 2016)

by on Apr.03, 2016 @ 11:35 pm, under Game Summaries, NPB
Tags: , ,

Hanshin Tigers vs Yokohama Bay Stars @ Yokohama Stadium - 13:00
Starters: Fujikawa, Kyuji (HAN) 0-0, 7.20 - Ishida, Kenta (YOK) 0-0, 1.69

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hanshin 3 0 0 0 0 1 1 1 2 8 11 0
Yokohama 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 1

Attendance: 28412 | Time: 2h58m

(continue reading...)

Comments Off on Hanshin Tigers 8 – Yokohama Bay Stars 3 (April 3, 2016)

Hanshin Tigers 1 – Yokohama Bay Stars 2 (April 1, 2016)

by on Apr.01, 2016 @ 11:01 pm, under Game Summaries, NPB
Tags: , ,

Hanshin Tigers vs Yokohama Bay Stars @ Yokohama Stadium - 18:00
Starters: Nomi, Atsushi (HAN) 1-0, 1.50 - Ino, Shoichi (YOK) 1-0, 0.00

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hanshin 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1
Yokohama 0 0 0 0 0 0 0 0 2X 2 6 0

Attendance: 25939 | Time: 3h0m

(continue reading...)

Comments Off on Hanshin Tigers 1 – Yokohama Bay Stars 2 (April 1, 2016)

Yomiuri Giants 6 – Yokohama Bay Stars 4 (March 31, 2016)

by on Mar.31, 2016 @ 5:07 am, under Game Summaries, NPB
Tags: , ,

Yomiuri Giants vs Yokohama Bay Stars @ Yokohama Stadium - 18:00
Starters: Sugano, Tomoyuki (YOM) 1-0, 0.00 - Sunada, Yoshiki (YOK)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
Yomiuri 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 6 14 0
Yokohama 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4 10 1

Attendance: 28454 | Time: 4h6m

(continue reading...)

Comments Off on Yomiuri Giants 6 – Yokohama Bay Stars 4 (March 31, 2016)

Yomiuri Giants 3 – Yokohama Bay Stars 6 (March 30, 2016)

by on Mar.30, 2016 @ 5:12 am, under Game Summaries, NPB
Tags: , ,

Yomiuri Giants vs Yokohama Bay Stars @ Yokohama Stadium - 18:00
Starters: Sakurai, Toshiki (YOM) - Moscoso, Guillermo (YOK)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Yomiuri 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 5 0
Yokohama 0 0 0 0 4 0 2 0 X 6 11 0

Attendance: 28924 | Time: 2h58m

(continue reading...)

Comments Off on Yomiuri Giants 3 – Yokohama Bay Stars 6 (March 30, 2016)

Yomiuri Giants 6 – Yokohama Bay Stars 2 (March 29, 2016)

by on Mar.29, 2016 @ 6:07 pm, under Game Summaries, NPB
Tags: , ,

Yomiuri Giants vs Yokohama Bay Stars @ Yokohama Stadium - 18:30
Starters: Poreda, Aaron (YOM) - Imanaga, Shota (YOK)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Yomiuri 0 1 0 2 1 0 0 2 0 6 9 1
Yokohama 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 1

Attendance: 28938 | Time: 2h51m

(continue reading...)

Comments Off on Yomiuri Giants 6 – Yokohama Bay Stars 2 (March 29, 2016)

YOKOHAMA DeNA BAYSTARS 2 – Hiroshima Toyo Carp 1 (March 25, 2016)

by on Mar.25, 2016 @ 5:22 pm, under Game Summaries, NPB
Tags: , ,

Yokohama Bay Stars vs Hiroshima Carp @ Mazda Stadium - 18:00
Starters: Johnson, Kris (HIR) - Ino, Shoichi (YOK)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Yokohama 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0

Attendance: 30459 | Time: 2h48m

(continue reading...)

Comments Off on YOKOHAMA DeNA BAYSTARS 2 – Hiroshima Toyo Carp 1 (March 25, 2016)

Yomiuri Giants 7 – Yokohama Bay Stars 5 (October 3, 2015)

by on Oct.03, 2015 @ 5:29 am, under Game Summaries, NPB
Tags: , ,

Yomiuri Giants vs Yokohama Bay Stars @ Yokohama Stadium - 14:00
Starters: Otake, Kan (YOM) 3-4, 2.92 - Miura, Daisuke (YOK) 6-5, 3.98

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Yomiuri 0 1 3 0 1 1 0 1 0 7 12 1
Yokohama 0 0 0 3 0 1 0 1 0 5 10 1

Attendance: 24178 | Time: 3h15m | Yomiuri leads series, 15-10-0

(continue reading...)

Comments Off on Yomiuri Giants 7 – Yokohama Bay Stars 5 (October 3, 2015)