Welcome to Yakyubaka.com

Game Summaries

CS: Hanshin Tigers 4 – Yomiuri Giants 1 (October 15, 2014)

by on Oct.15, 2014 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: , , ,

Hanshin Tigers vs Yomiuri Giants @ Tokyo Dome - 18:00
Starters: Iwata, Minoru (HAN) 9-8, 2.54 - Utsumi, Tetsuya (YOM) 7-9, 3.17

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hanshin 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 9 0
Yomiuri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 0

Attendance: 44871 | Time: 2h59m | Hanshin leads series, 1-0-0

(continue reading...)

Hokkaido Nippon Ham Fighters 2 – Orix Buffaloes 1 (October 14, 2014)

by on Oct.14, 2014 @ 4:00 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: , , ,

Nippon Ham Fighters vs Orix Buffaloes @ Kyocera Dome - 18:00
Starters: Mendoza, Luis (HAM) 7-13, 3.89 - Nishi, Yuki (ORI) 12-10, 3.29

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Nippon Ham 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 9 1
Orix 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1

Attendance: 32588 | Time: 4h17m | Nippon Ham leads series, 2-1-0

(continue reading...)

CS: Hokkaido Nippon Ham Fighters 4 – Orix Buffaloes 6 (October 12, 2014)

by on Oct.12, 2014 @ 5:40 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: , , ,

Nippon Ham Fighters vs Orix Buffaloes @ Kyocera Dome - 14:00
Starters: Uwasawa, Naoyuki (HAM) 8-8, 3.19 - Dickson, Brandon (ORI) 9-10, 3.33

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Nippon Ham 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 10 0
Orix 0 0 0 0 0 1 2 3 X 6 5 1

Attendance: 36012 | Time: 3h32m | Series tied, 1-1-0

(continue reading...)

CS: Hiroshima Toyo Carp 0 – Hanshin Tigers 0 (October 12, 2014)

by on Oct.12, 2014 @ 5:40 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: , , ,

Hiroshima Carp vs Hanshin Tigers @ Koshien Stadium - 14:00
Starters: Osera, Daichi (HIR) 10-8, 4.05 - Nomi, Atsushi (HAN) 9-13, 3.99

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Hanshin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 7 0

Attendance: 46815 | Time: 3h35m | Hanshin leads series, 1-0-1

(continue reading...)

CS: Hokkaido Nippon Ham Fighters 6 – Orix Buffaloes 3 (October 11, 2014)

by on Oct.11, 2014 @ 7:47 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: , , ,

Nippon Ham Fighters vs Orix Buffaloes @ Kyocera Dome - 14:00
Starters: Otani, Shohei (HAM) 11-4, 2.61 - Kaneko, Chihiro (ORI) 16-5, 1.98

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Nippon Ham 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6 10 1
Orix 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 5 0

Attendance: 35889 | Time: 4h1m | Nippon Ham leads series, 1-0-0

(continue reading...)

CS: Hiroshima Toyo Carp 0 – Hanshin Tigers 1 (October 11, 2014)

by on Oct.11, 2014 @ 7:47 am, under Game Summaries, NPB, Postseason
Tags: , , ,

Hiroshima Carp vs Hanshin Tigers @ Koshien Stadium - 14:00
Starters: Maeda, Kenta (HIR) 11-9, 2.60 - Messenger, Randy (HAN) 13-10, 3.20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Hanshin 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1 8 0

Attendance: 46721 | Time: 2h52m | Hanshin leads series, 1-0-0

(continue reading...)

Orix Buffaloes 3 – Tohoku Rakuten Golden Eagles 2 (October 7, 2014)

by on Oct.07, 2014 @ 5:01 am, under Game Summaries, NPB
Tags: , ,

Orix Buffaloes vs Rakuten Eagles @ kobo Stadium - 18:00
Starters: Nakayama, Shinya (ORI) 1-0, 2.35 - Norimoto, Takahiro (RAK) 14-10, 3.10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Orix 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 9 2
Rakuten 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 0

Attendance: 26236 | Time: 3h20m | Orix leads series, 17-7-0

(continue reading...)

Yokohama Bay Stars 4 – Tokyo Yakult Swallows 3 (October 7, 2014)

by on Oct.07, 2014 @ 5:00 am, under Game Summaries, NPB
Tags: , ,

Yokohama Bay Stars vs Yakult Swallows @ Jingu Stadium - 18:00
Starters: Kubo, Yasutomo (YOK) 12-6, 3.29 - Ogawa, Yasuhiro (YAK) 9-5, 3.77

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Yokohama 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 7 2
Yakult 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 6 1

Attendance: 18796 | Time: 3h28m | Yokohama leads series, 16-8-0

(continue reading...)