Home Run Tracker for Nippon Ham Fighters

Hitting Pitching
Batter HR
Koyano, Eiichi 16
Inaba, Atsunori 16
Itoi, Yoshio 15
Nakata, Sho 9
Nioka, Tomohiro 7
Kaneko, Makoto 5
Tanaka, Kensuke 5
Ono, Shota 4
Tsuruoka, Shinya 3
Takahashi, Shinji 3
Yang, Dai-Kang 2
Takaguchi, Takayuki 2
Morimoto, Hichori 2
Iiyama, Yuji 1
Konta, Toshimasa 1
Total HR Hit 91
Stadiums HR
Sapporo Dome 32
Tokyo Dome 8
Kyocera Dome 7
Seibu Dome 7
Jingu Stadium 4
Obihiro Stadium 4
Yahoo Dome 4
Asahikawa "Starffin" Stadium 4
Chiba Marine Stadium 3
Kleenex Stadium 3
Sagamihara Stadium 2
Morioka Stadium 2
Koshien Stadium 2
Skymark Stadium 2
Kitakyushu Stadium 1
Hakodate "Ocean" Stadium 1
Mazda Stadium 1
Omiya Stadium 1
Yokohama Stadium 1
Kanazawa Stadium 1
Niigata "Hard Off" Stadium 1
Total HR Hit 91
Pitcher HR
Takeda, Masaru 12
Yagi, Tomoya 10
Keppel, Bobby 10
Itokazu, Keisaku 10
Kanamori, Takayuki 10
Masui, Hirotoshi 9
Kida, Masao 7
Yoshikawa, Mitsuo 7
Yanuki, Toshiyuki 6
Wolfe, Brian 5
Takeda, Hisashi 5
Darvish, Yu 5
Hayashi, Masanori 3
Kato, Takeharu 3
Tateyama, Yoshinori 3
Tsuchiya, Kenji 3
Sakakibara, Ryo 3
Carlyle, Buddy 2
Nakamura, Masaru 2
Tanimoto, Keisuke 2
Yamamoto, Kazunori 1
Matsuka, Takahiro 1
Miyanishi, Naoki 1
Sunaga, Hideki 1
Total HR Allowed 121
Stadiums HR
Sapporo Dome 38
Tokyo Dome 15
Chiba Marine Stadium 12
Seibu Dome 10
Kleenex Stadium 7
Yahoo Dome 6
Asahikawa "Starffin" Stadium 6
Omiya Stadium 3
Jingu Stadium 3
Morioka Stadium 3
Koshien Stadium 3
Skymark Stadium 3
Kanazawa Stadium 2
Kyocera Dome 2
Obihiro Stadium 2
Kitakyushu Stadium 2
Nagoya Dome 1
Sagamihara Stadium 1
Yokohama Stadium 1
Niigata "Hard Off" Stadium 1
Total HR Hit 121