Home Run Tracker for Hanshin Tigers

Hitting Pitching
Batter HR
Brazell, Craig 47
Jojima, Kenji 28
Arai, Takahiro 19
Toritani, Takashi 19
Murton, Matt 17
Kanemoto, Tomoaki 16
Sakurai, Kodai 9
Lin, Wei-Chu 4
Asai, Ryo 3
Sekimoto, Kentaro 3
Kano, Keisuke 2
Saka, Katsuhiko 2
Fujikawa, Shunsuke 1
Katsuragi, Ikuro 1
Hiyama, Shinjiro 1
Hirano, Keiichi 1
Total HR Hit 173
Stadiums HR
Koshien Stadium 63
Jingu Stadium 20
Mazda Stadium 19
Yokohama Stadium 18
Kyocera Dome 16
Tokyo Dome 15
Nagoya Dome 5
Chiba Marine Stadium 4
Yonago Stadium 3
Skymark Stadium 3
Nagano Olympic Stadium 3
Kleenex Stadium 2
Seibu Dome 1
Sapporo Dome 1
Total HR Hit 173
Pitcher HR
Kubo, Yasutomo 22
Shimoyanagi, Tsuyoshi 13
Nishimura, Ken 11
Kubota, Tomoyuki 11
Messenger, Randy 10
Ando, Yuya 9
Fossum, Casey 9
Uezono, Keiji 8
Fujikawa, Kyuji 7
Tsuru, Naoto 7
Standridge, Jason 6
Fukuhara, Shinobu 5
Watanabe, Ryo 4
Kojima, Tatsuya 3
Tsutsui, Kazuya 3
Nomi, Atsushi 3
Akiyama, Takumi 3
Egusa, Hirotaka 1
Yokoyama, Ryunosuke 1
Kanemura, Satoru 1
Kawasaki, Yusuke 1
Total HR Allowed 138
Stadiums HR
Koshien Stadium 51
Tokyo Dome 25
Yokohama Stadium 14
Jingu Stadium 11
Kyocera Dome 10
Mazda Stadium 6
Nagoya Dome 6
Skymark Stadium 4
Yahoo Dome 3
Chiba Marine Stadium 2
Nagano Olympic Stadium 2
Seibu Dome 1
Sapporo Dome 1
Yonago Stadium 1
Kleenex Stadium 1
Total HR Hit 138