Home Run Tracker for Hiroshima Carp

Hitting Pitching
Batter HR
Kurihara, Kenta 15
Iwamoto, Takahiro 14
Shima, Shigenobu 14
Soyogi, Eishin 13
Hirose, Jun 12
Ishihara, Yoshiyuki 8
Huber, Justin 7
Amaya, Soichiro 6
Akamatsu, Masato 4
Fiorentino, Jeff 2
Kura, Yoshikazu 2
Maeda, Tomonori 2
Kimura, Shogo 1
Aizawa, Tsubasa 1
Higashide, Akihiro 1
Kokubo, Tetsuya 1
Mukae, Yuichiro 1
Total HR Hit 104
Stadiums HR
Mazda Stadium 46
Yokohama Stadium 14
Jingu Stadium 10
Tokyo Dome 5
Kyocera Dome 5
Koshien Stadium 5
Nagoya Dome 4
Chiba Marine Stadium 3
Seibu Dome 3
Fukuyama Stadium 2
Yonago Stadium 1
Hitachinaka Baseball Stadium 1
Iwaki Green Stadium 1
Kleenex Stadium 1
Kure Stadium 1
Yahoo Dome 1
Niigata "Hard Off" Stadium 1
Total HR Hit 104
Pitcher HR
Stults, Eric 23
Maeda, Kenta 15
Alvarado, Giancarlo 14
Shinoda, Jumpei 13
Saito, Yuki 13
Umetsu, Tomohiro 9
Aoki, Takahiro 8
Takahashi, Ken 8
Soriano, Dioni 8
Oshima, Takayuki 7
Imai, Keisuke 7
Ueno, Hirofumi 7
Kishimoto, Hideki 6
Nakata, Ren 5
Komatsu, Takeshi 5
Hayashi, Masaki 4
Bale, John 3
Yokoyama, Ryuji 3
Hasegawa, Masayuki 3
Takeuchi, Hisashi 2
Aoki, Hayato 2
Otake, Kan 2
Aizawa, Toshiaki 1
Hiroike, Koji 1
Nagakawa, Katsuhiro 1
Imamura, Takeru 1
Total HR Allowed 171
Stadiums HR
Mazda Stadium 90
Tokyo Dome 15
Jingu Stadium 14
Yokohama Stadium 10
Koshien Stadium 9
Kyocera Dome 9
Nagoya Dome 7
Fukuyama Stadium 5
Yonago Stadium 3
Iwaki Green Stadium 2
Niigata "Hard Off" Stadium 2
Chiba Marine Stadium 1
Sapporo Dome 1
Yahoo Dome 1
Hitachinaka Baseball Stadium 1
Seibu Dome 1
Total HR Hit 171