Home Run Tracker for Chiba Lotte Marines

Hitting Pitching
Batter HR
Kim, Tae-Kyun 21
Omura, Saburo 19
Iguchi, Tadahito 17
Omatsu, Shoitsu 16
Fukuura, Kazuya 13
Nishioka, Tsuyoshi 11
Satozaki, Tomoya 10
Imae, Toshiaki 10
Kiyota, Ikuhiro 2
Matoba, Naoki 1
Aono, Takeshi 1
Ogino, Takashi 1
Minami, Ryusuke 1
Kobe, Takumi 1
Nemoto, Shunichi 1
Takehara, Naotaka 1
Total HR Hit 126
Stadiums HR
Chiba Marine Stadium 55
Seibu Dome 10
Yahoo Dome 9
Sapporo Dome 9
Kleenex Stadium 8
Kyocera Dome 8
Tokyo Dome 7
Yokohama Stadium 6
Skymark Stadium 4
Mazda Stadium 4
Jingu Stadium 3
Nagoya Dome 2
Koshien Stadium 1
Total HR Hit 126
Pitcher HR
Naruse, Yoshihisa 29
Omine, Yuta 12
Watanabe, Shunsuke 10
Yoshimi, Yuji 10
Murphy, Bill 9
Yabuta, Yasuhiko 9
Corey, Bryan 8
Penn, Hayden 6
Kawagoe, Hidetaka 4
Furuya, Takuya 4
Matsumoto, Kodai 4
Karakawa, Yuki 3
Yamada, Akichika 3
Ono, Shingo 3
Ito, Yoshihiro 2
Kobayashi, Hiroyuki 2
Otani, Tomohisa 2
Katsuki, Ryoji 1
Uchi, Tatsuya 1
Hashimoto, Kentaro 1
Total HR Allowed 123
Stadiums HR
Chiba Marine Stadium 42
Seibu Dome 16
Kyocera Dome 14
Yahoo Dome 13
Tokyo Dome 11
Kleenex Stadium 10
Sapporo Dome 9
Skymark Stadium 3
Jingu Stadium 2
Nagoya Dome 2
Koshien Stadium 1
Total HR Hit 123