Home Run Tracker for Orix Buffaloes

Hitting Pitching
Batter HR
Okada, Takahiro 33
Cabrera, Alex 24
Goto, Mitsutaka 16
Baldiris, Aarom 14
Kitagawa, Hirotoshi 12
Akada, Shogo 8
LaRocca, Greg 7
Caraballo, Francisco 7
Hidaka, Takeshi 6
Sakaguchi, Tomotaka 5
Taguchi, So 3
Arakane, Hisao 3
Obiki, Keiji 2
Yamasaki, Koji 2
Suzuki, Fumihiro 1
Shimoyama, Shinji 1
Shiozaki, Makoto 1
Maeda, Daisuke 1
Total HR Hit 146
Stadiums HR
Kyocera Dome 59
Skymark Stadium 28
Kleenex Stadium 12
Yahoo Dome 10
Seibu Dome 8
Sapporo Dome 7
Tokyo Dome 6
Fukuyama Stadium 5
Chiba Marine Stadium 5
Gunma Shikishima Baseball Stadium 2
Jingu Stadium 1
Koshien Stadium 1
Yokohama Stadium 1
Omiya Stadium 1
Total HR Hit 146
Pitcher HR
Yamamoto, Shogo 19
Kaneko, Chihiro 17
Kondo, Kazuki 16
Komatsu, Satoshi 10
Kisanuki, Hiroshi 9
Kishida, Mamoru 6
Hirano, Yoshihisa 4
Nakayama, Shinya 3
Nishi, Yuki 3
Hasegawa, Masayuki 3
Leicester, Jon 3
Katsuki, Ryota 3
Kato, Daisuke 3
Kikuchihara, Tsuyoshi 2
Mitsuhara, Atsuhiro 2
Anan, Toru 2
Kamoshida, Takashi 2
Ihara, Masaki 2
Maeda, Yuji 1
Total HR Allowed 110
Stadiums HR
Kyocera Dome 39
Skymark Stadium 20
Seibu Dome 11
Yahoo Dome 9
Chiba Marine Stadium 9
Tokyo Dome 6
Kleenex Stadium 5
Fukuyama Stadium 2
Sapporo Dome 2
Koshien Stadium 2
Jingu Stadium 1
Yokohama Stadium 1
Nagoya Dome 1
Gunma Shikishima Baseball Stadium 1
Omiya Stadium 1
Total HR Hit 110