Home Run Tracker for Rakuten Eagles

Hitting Pitching
Batter HR
Yamasaki, Takeshi 28
Nakamura, Norihiro 13
Ruiz, Randy 12
Tsuchiya, Teppei 9
Hijirisawa, Ryo 6
Makida, Akihisa 6
Takasu, Yosuke 6
Linden, Todd 5
Kusano, Daisuke 5
Shima, Motohiro 3
Phillips, Andy 2
Total HR Hit 95
Stadiums HR
Kleenex Stadium 41
Seibu Dome 9
Tokyo Dome 8
Chiba Marine Stadium 5
Yokohama Stadium 5
Sapporo Dome 5
Skymark Stadium 4
Yahoo Dome 4
Morioka Stadium 3
Mazda Stadium 3
Nagoya Dome 3
Jingu Stadium 2
Kyocera Dome 2
Koshien Stadium 1
Total HR Hit 95
Pitcher HR
Nagai, Satoshi 20
Rasner, Darrell 13
Iwakuma, Hisashi 11
Hasebe, Kohei 10
Tanaka, Masahiro 9
Kawagishi, Tsuyoshi 8
Kawai, Takashi 7
Fujiwara, Hiromichi 6
Yamamura, Hiroki 5
Isaka, Ryohei 5
Koyama, Shinichiro 5
Matsuzaki, Shingo 4
Inoue, Yusuke 4
Kikuchi, Yasunori 3
Katayama, Hiroshi 3
Tomura, Kenji 3
Yabu, Keiichi 2
Aoyama, Koji 2
Matsumoto, Akira 2
Karashima, Wataru 2
Kitani, Hisashi 2
Togano, Masafumi 1
Satake, Kenta 1
Fukumori, Kazuo 1
Total HR Allowed 129
Stadiums HR
Kleenex Stadium 57
Seibu Dome 17
Yahoo Dome 14
Kyocera Dome 14
Chiba Marine Stadium 7
Skymark Stadium 5
Sapporo Dome 5
Nagoya Dome 3
Koshien Stadium 2
Morioka Stadium 2
Kure Stadium 1
Tokyo Dome 1
Hakodate "Ocean" Stadium 1
Total HR Hit 129