Home Run Tracker for Seibu Lions

Hitting Pitching
Batter HR
Nakamura, Takeya 25
Brown, Dee 21
Nakajima, Hiroyuki 20
Kataoka, Yasuyuki 13
Takayama, Hisashi 11
Fernandez, Jose 11
Hosokawa, Toru 8
Sakata, Ryo 8
Ishii, Yoshihito 6
Sato, Takahiko 6
Uemoto, Tatsuyuki 4
Kuriyama, Takumi 4
Hirao, Hiroshi 3
Oshima, Hiroyuki 2
Asamura, Hideto 2
Sato, Tomoaki 2
Hara, Takuya 2
Abe, Masahiro 1
Osaki, Yutaro 1
Total HR Hit 150
Stadiums HR
Seibu Dome 74
Kleenex Stadium 17
Yahoo Dome 10
Sapporo Dome 9
Chiba Marine Stadium 8
Jingu Stadium 5
Kyocera Dome 5
Yokohama Stadium 4
Omiya Stadium 4
Skymark Stadium 3
Obihiro Stadium 2
Tokyo Dome 2
Mazda Stadium 2
Nagoya Dome 2
Niigata "Hard Off" Stadium 1
Koshien Stadium 1
Gunma Shikishima Baseball Stadium 1
Total HR Hit 150
Pitcher HR
Wakui, Hideaki 21
Hoashi, Kazuyuki 13
Hsu, Ming-Chieh 13
Hirano, Masamitsu 11
Ishii, Kazuhisa 10
Nogami, Ryoma 9
Kishi, Takayuki 9
Nishiguchi, Fumiya 8
Fujita, Taiyo 8
Sikorski, Brian 7
Okamoto, Atsushi 4
Osada, Shuichiro 4
Onodera, Chikara 3
Graman, Alex 2
Onuma, Koji 2
Iwasaki, Tetsuya 1
Taninaka, Shinji 1
Okamoto, Yosuke 1
Tanaka, Yasuhiro 1
Miyata, Kazuki 1
Kudo, Kimiyasu 1
Doi, Yoshihiro 1
Total HR Allowed 131
Stadiums HR
Seibu Dome 54
Yahoo Dome 16
Kyocera Dome 13
Chiba Marine Stadium 7
Kleenex Stadium 6
Sapporo Dome 5
Obihiro Stadium 4
Tokyo Dome 4
Jingu Stadium 4
Skymark Stadium 4
Yokohama Stadium 3
Koshien Stadium 2
Omiya Stadium 2
Mazda Stadium 2
Gunma Shikishima Baseball Stadium 2
Niigata "Hard Off" Stadium 1
Kitakyushu Stadium 1
Nagoya Dome 1
Total HR Hit 131