Home Run Tracker for Softbank Hawks

Hitting Pitching
Batter HR
Tamura, Hitoshi 27
Ortiz, Jose 24
Matsuda, Nobuhiro 19
Kokubo, Hiroki 15
Matsunaka, Nobuhiko 11
Petagine, Roberto 10
Tanoue, Hidenori 7
Shibahara, Hiroshi 4
Lee, Bum-Ho 4
Kawasaki, Munenori 4
Honda, Yuichi 3
Hasegawa, Yuya 3
Yamazaki, Katsuki 2
Morimoto, Satoru 1
Total HR Hit 134
Stadiums HR
Yahoo Dome 68
Chiba Marine Stadium 11
Kyocera Dome 10
Seibu Dome 10
Kleenex Stadium 8
Asahikawa "Starffin" Stadium 6
Tokyo Dome 4
Kitakyushu Stadium 3
Mazda Stadium 3
Sapporo Dome 2
Nagoya Dome 2
Skymark Stadium 2
Yokohama Stadium 2
Jingu Stadium 2
Koshien Stadium 1
Total HR Hit 134
Pitcher HR
Ogura, Shinsuke 14
Sugiuchi, Toshiya 12
Otonari, Kenji 12
Houlton, Dennis 11
Wada, Tsuyoshi 11
Yamada, Hiroki 6
Morifuku, Masahiko 5
Settsu, Tadashi 3
Kanazawa, Takehito 3
Durbin, J.D. 3
Kamiuchi, Yasushi 3
Katto, Keisuke 3
Yang, Yao-Hsun 2
Yoshikawa, Teruaki 2
Iwasaki, Sho 2
Tatsumi, Shingo 2
Mizuta, Akio 1
Fujioka, Yoshiaki 1
Takahashi, Hideaki 1
Oba, Shota 1
Mahara, Takahiro 1
Total HR Allowed 99
Stadiums HR
Yahoo Dome 40
Seibu Dome 12
Kyocera Dome 8
Chiba Marine Stadium 8
Skymark Stadium 6
Tokyo Dome 5
Kleenex Stadium 5
Asahikawa "Starffin" Stadium 4
Yokohama Stadium 3
Koshien Stadium 2
Sapporo Dome 2
Jingu Stadium 1
Mazda Stadium 1
Nagoya Dome 1
Kitakyushu Stadium 1
Total HR Hit 99