Home Run Tracker for Yakult Swallows

Hitting Pitching
Batter HR
Guiel, Aaron 16
Whitesell, Josh 15
D'Antona, Jamie 15
Iihara, Yasushi 15
Aoki, Norichika 14
Hatakeyama, Kazuhiro 14
Aikawa, Ryoji 11
Takeuchi, Shinichi 6
Tanaka, Hiroyasu 4
Miyamoto, Shinya 4
Kawamoto, Ryohei 2
Fujimoto, Atsushi 2
Kawabata, Shingo 1
Tateyama, Shohei 1
Matsumoto, Yuichi 1
Kinugawa, Atsushi 1
Fukuchi, Kazuki 1
Onizaki, Yuji 1
Total HR Hit 124
Stadiums HR
Jingu Stadium 67
Yokohama Stadium 13
Tokyo Dome 12
Koshien Stadium 8
Mazda Stadium 7
Nagoya Dome 5
Kyocera Dome 5
Chiba Marine Stadium 3
Sapporo Dome 3
Ohnoyama Baseball Stadium 1
Total HR Hit 124
Pitcher HR
Nakazawa, Masato 23
Ishikawa, Masanori 20
Tateyama, Shohei 17
Muranaka, Kyohei 15
Sato, Yoshinori 11
Barnette, Tony 9
Matsuoka, Kenichi 9
Oshimoto, Takehiko 6
Matsui, Kosuke 5
Masubuchi, Tatsuyoshi 5
Lee, Hei-Chun 4
Takagi, Hiromitsu 4
Kato, Mikinori 3
Lim, Chang-Yong 3
Yamagishi, Minoru 2
De La Cruz, Eulo 2
Yoshikawa, Masahiro 2
Hashimoto, Yoshitaka 2
Yamamoto, Hitoshi 2
Takaichi, Shun 1
Kawashima, Ryo 1
Total HR Allowed 146
Stadiums HR
Jingu Stadium 81
Tokyo Dome 15
Mazda Stadium 9
Yokohama Stadium 8
Nagoya Dome 7
Koshien Stadium 7
Kyocera Dome 5
Chiba Marine Stadium 4
Koriyama Baseball Stadium 2
Kleenex Stadium 2
Kanazawa Stadium 2
Seibu Dome 1
Yahoo Dome 1
Skymark Stadium 1
Sapporo Dome 1
Total HR Hit 146