Home Run Tracker for Yokohama Bay Stars

Hitting Pitching
Batter HR
Sledge, Terrmel 28
Murata, Shuichi 26
Castillo, Jose 19
Harper, Brett 19
Uchikawa, Seiichi 9
Yoshimura, Yuki 3
Shimozono, Tatsuya 3
Matsumoto, Keijiro 2
Hashimoto, Tasuku 2
Tsutsugo, Yoshitomo 1
Fujita, Kazuya 1
Hayakawa, Daisuke 1
Takeyama, Shingo 1
Kinjo, Tatsuhiko 1
Ide, Shotaro 1
Total HR Hit 117
Stadiums HR
Yokohama Stadium 60
Koshien Stadium 11
Jingu Stadium 9
Tokyo Dome 9
Nagoya Dome 8
Mazda Stadium 7
Koriyama Baseball Stadium 2
Kofu Stadium 2
Nagano Olympic Stadium 2
Toyohashi Stadium 1
Sagamihara Stadium 1
Niigata "Hard Off" Stadium 1
Sapporo Dome 1
Kyocera Dome 1
Yahoo Dome 1
Kleenex Stadium 1
Total HR Hit 117
Pitcher HR
Shimizu, Naoyuki 26
Oka, Tomokazu 16
Kaga, Shigeru 15
Miura, Daisuke 12
Fujie, Hitoshi 10
Ota, Atori 10
Sanada, Hiroki 10
Randolph, Stephen 9
Kobayashi, Futoshi 8
Kosugi, Yota 8
Yamaguchi, Shun 6
Tanaka, Kenjiro 6
Bootcheck, Chris 5
Terahara, Hayato 5
Ushida, Shigeki 4
Kuwahara, Kentaro 4
Ejiri, Shintaro 4
Makka, Takayuki 3
Takasaki, Kentaro 3
Kato, Kosuke 2
Kizuka, Atsushi 2
Hata, Yuji 2
Sakamoto, Yataro 2
Fukuda, Takehiro 2
Shinohara, Takayuki 2
Total HR Allowed 176
Stadiums HR
Yokohama Stadium 89
Tokyo Dome 19
Jingu Stadium 12
Koshien Stadium 10
Mazda Stadium 8
Nagoya Dome 8
Kyocera Dome 7
Niigata "Hard Off" Stadium 3
Hamamatsu Stadium 3
Chiba Marine Stadium 3
Nagano Olympic Stadium 3
Toyohashi Stadium 2
Sagamihara Stadium 2
Seibu Dome 2
Kleenex Stadium 2
Yahoo Dome 1
Wakasa Stadium 1
Ohnoyama Baseball Stadium 1
Total HR Hit 176