Home Run Tracker for Yomiuri Giants

Hitting Pitching
Batter HR
Ramirez, Alex 49
Abe, Shinnosuke 44
Ogasawara, Michihiro 34
Sakamoto, Hayato 31
Chono, Hisayoshi 19
Takahashi, Yoshinobu 13
Gonzalez, Edgar 12
Wakiya, Ryota 7
Kamei, Yoshiyuki 5
Lee, Seung-Yeop 5
Tani, Yoshitomo 2
Yano, Kenji 2
Furuki, Shigeyuki 2
Obispo, Wirfin 1
Total HR Hit 226
Stadiums HR
Tokyo Dome 124
Mazda Stadium 29
Yokohama Stadium 15
Jingu Stadium 14
Nagoya Dome 11
Koshien Stadium 8
Seibu Dome 5
Niigata "Hard Off" Stadium 5
Kleenex Stadium 4
Kyocera Dome 3
Iwaki Green Stadium 2
Kanazawa Stadium 2
Sapporo Dome 1
Nagano Olympic Stadium 1
Wakasa Stadium 1
Hitachinaka Baseball Stadium 1
Total HR Hit 226
Pitcher HR
Fujii, Shugo 16
Utsumi, Tetsuya 14
Gonzalez, Dicky 12
Tono, Shun 11
Yamaguchi, Tetsuya 10
Nishimura, Kentaro 10
Obispo, Wirfin 9
Kubo, Yuya 8
Hoshino, Masumi 7
Nomaguchi, Takahiko 6
Ochi, Daisuke 6
Greisinger, Seth 5
Kroon, Marc 5
Fukuda, Satoshi 4
Nakamura, Micheal 4
Kaneto, Norihito 4
Toyoda, Kiyoshi 3
Asai, Hideki 2
Tsuchimoto, Kyohei 1
Huang, Chih-Lung 1
Romero, Levi 1
Takagi, Yasunari 1
Total HR Allowed 140
Stadiums HR
Tokyo Dome 72
Koshien Stadium 15
Mazda Stadium 11
Yokohama Stadium 10
Jingu Stadium 9
Nagoya Dome 9
Yahoo Dome 3
Niigata "Hard Off" Stadium 2
Kleenex Stadium 2
Chiba Marine Stadium 2
Iwaki Green Stadium 1
Nagano Olympic Stadium 1
Sapporo Dome 1
Skymark Stadium 1
Hitachinaka Baseball Stadium 1
Total HR Hit 140