Welcome to Yakyubaka.com

Tag: 2009 Fall Camp

Yakult Swallows 2009 Fall Camp Rosters

by on Oct.31, 2009 @ 1:56 pm, under NPB
Tags: , ,

The Swallows announced that the following 28 players will be attending Fall camp:

Pitchers (13)

Sato, Yoshinori
Muranaka, Kyohei
Kawashima, Ryo
Masubuchi, Tatsuyoshi
Okamoto, Hidehiro
Nishizaki, Satoshi
Ichiba, Yasuhiro
Hidaka, Ryo
Akagawa, Katsuki
Takagi, Hiromitsu
Ishii, Hirotoshi
Yamamoto, Hitoshi
Yamada, Hiroki

Catchers (3)

Kawamoto, Ryohei
Kinugawa, Atsushi
Nakamura, Yuhei

Infielders (8)

Tanaka, Hiroyasu
Hatakeyama, Kazuhiro
Kajimoto, Yusuke
Yoshimoto, Ryo
Onizaki, Yuji
Noguchi, Yoshiyuki
Miwa, Masayoshi
Morioka, Ryosuke

Outfielders (4)

Matsumoto, Yuichi
Ueda, Tsuyoshi
Nakao, Toshihiro
Takai, Yuhei

Comments Off on Yakult Swallows 2009 Fall Camp Rosters

Hanshin Tigers 2009 Fall Camp Rosters

by on Oct.27, 2009 @ 8:41 pm, under NPB
Tags: , ,

The Tigers announced that the following 28 players will be attending Fall camp:

Pitchers (15)

Watanabe, Ryo
Noumi, Atsushi
Ando, Yuya
Sugiyama, Naohisa
Sho, Ikketsu
Tsutsui, Kazuya
Iwata, Minoru
Egusa, Hirotaka
Fukuhara, Shinobu
Kubota, Tomoyuki
Uezono, Keiji
Tsuru, Naoto
Ishikawa, Shunsuke
Wakatake, Ryuji
Cheng, Kai-Wen

Catchers (3)

Shimizu, Takashi
Okazaki, Taichi
Kano, Keisuke

Infielders (5)

Toritani, Takashi
Uemoto, Hiroki
Mizuta, Keisuke
Nohara, Masashi
Maeda, Yamato

Outfielders (5)

Shibata, Kohei
Hirano, Keiichi
Sakurai, Kodai
Takahashi, Yusuke
Nohara, Yuya

Comments Off on Hanshin Tigers 2009 Fall Camp Rosters