Welcome to Yakyubaka.com

Tag: 2011 National Athletic Tournament

2011 National Athletic Tournament Schedule

by on Sep.09, 2011 @ 5:08 pm, under High School
Tags: ,

Venue: Ube Municipal Baseball Stadium

Date Time Gm   Score  
10/2 8:30 1 Tokushima Shogyo (Tokushima) 3-2 ToyoDai Himeji (Hyogo)
11:00 2 Sakushi Gakuin (Tochigi) 8-4 Kanzei (Okayama)
13:30 3 Kanazawa (Ishikawa) 3-3 Noshiro Shogyo (Akita)
16:00 4 Narashino (Chiba) 7-1 Karatsu Shogyo (Saga)
10/3 8:30 5 NichiDaiSan (Tokyo) 5-0 Josuikan (Hiroshima)
11:00 6 Yanai Gakuen (Yamaguchi) 1-11 Chiben Gakuen (Nara)
13:30 7 Tokushima Shogyo (Tokushima) 5-3 Sakushi Gakuin (Tochigi)
16:00 8 Kanazawa (Ishikawa) 10-11 Narashino (Chiba)
Semifinals
Date Time Gm   Score  
10/4 10:00 9 NichiDaiSan (Tokyo) 3-2 Tokushima Shogyo (Tokushima)
13:00 10 Narashino (Chiba) 5-2 Chiben Gakuen (Nara)
Finals
Date Time Gm   Score  
10/5 10:00 11 NichiDaiSan (Tokyo) 4-3 Narashino (Chiba)

===

Day 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
ToyoDai Himeji 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Tokushima Shogyo 0 0 0 2 0 0 0 1 x 3

=

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Sakushi Gakuin 0 0 0 0 0 2 0 5 1 8
Kanzei 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4

=

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Noshiro Shogyo 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Kanazawa 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3

=

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Narashino 2 0 0 0 4 0 0 0 1 7
Karatsu Shogyo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

===

Day 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Josuikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NichiDaiSan 0 0 0 3 0 1 1 0 X 5

=

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Chiben Gakuen 1 2 1 4 0 0 0 3 0 11
Yanai Gakuen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

=

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Sakushi Gakuin 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Tokushima Shogyo 0 0 1 2 0 0 2 0 X 5

=

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Kanazawa 4 1 0 3 0 0 1 1 0 10
Narashino 0 3 2 3 0 0 2 1 X 11

===

Day 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Tokushima Shogyo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
NichiDaiSan 0 1 1 0 1 0 0 0 X 3

=

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Narashino 0 1 0 0 0 2 1 0 1 5
Chiben Gakuen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

===

Day 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Narashino 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
NichiDaiSan 0 0 0 0 2 0 0 0 2x 4
Comments Off on 2011 National Athletic Tournament Schedule

2011 National Athletic Tournament Schedule – Rubber Baseball

by on Sep.09, 2011 @ 4:59 pm, under High School
Tags: ,

Venue: Yanai Municipal Stadium

Date Time Gm   Score  
10/2 9:00 1 Chukyo (Gifu) 4-3 Otsu Ryokuyo (Yamaguchi)
11:30 2 Tenri (Nara) 5-3 Noshiro (Akita)
14:00 3 Sakushin Gakuin (Tochigi) 1-0 Tohoku Gakuin (Miyagi)
10/3 9:00 4 Soka (Tokyo) 0-3 Tomioka Higashi (Tokushima)
11:30 5 Kobe GakuinDai (Hyogo) 0-0 Chukyo (Gifu)
14:00 6 Tenri (Nara) 2-1 Kawaura (Kumamoto)
Semifinals
Date Time Gm   Score  
10/4 10:00 7 Kobe GakuinDai 0-2 Sakushin Gakuin
13:00 8 Tomioka Higashi 2-5 Tenri
Finals
Date Time Gm   Score  
10/5 10:00 9 Sakushin Gakuin 2-0 Tenri

===

Day 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Otsu Ryokuyo 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Chukyo 0 0 1 1 0 0 0 0 2x 4

=

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Noshiro 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Tenri 0 0 0 0 2 2 0 1 X 5

=

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Tohoku Gakuin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakushin Gakuin 0 0 0 0 0 0 0 0 1x 1


===

Day 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Soka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomioka Higashi 2 0 0 0 1 0 0 0 X 3

=

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Kobe GakuinDai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chukyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

=

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Kawaura 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tenri 0 0 0 0 0 0 0 0 2x 2

===

Day 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Sakushin Gakuin 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Kobe GakuinDai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

=

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Tenri 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5
Tomioka Higashi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

===

Day 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Tenri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakushin Gakuin 1 0 1 0 0 0 0 0 X 2
Comments Off on 2011 National Athletic Tournament Schedule – Rubber Baseball

2011 National Athletic Tournament – Rubber Baseball

by on Aug.28, 2011 @ 1:42 am, under High School
Tags: ,

The Japan High School Baseball Federation announced on Saturday the high schools that will be participating in the 2011 National Athletic Tournament, Rubber Baseball Division.

Participating High Schools

High School Region
Noshiro Akita
Tohoku Gakuin Miyagi
Sakushin Gakuin Tochigi
Soka Tokyo
Chukyo Gifu
Kobe GakuinDai Hyogo
Tenri Nara
Tomioka Higashi Tokushima
Kawaura Kumamoto
Otsu Ryokuyo Yamaguchi

Alternates: Takikawa (Hokkaido)

Comments Off on 2011 National Athletic Tournament – Rubber Baseball

2011 National Athletic Tournament

by on Aug.18, 2011 @ 1:26 am, under High School
Tags: ,

2011 National Athletic Tournament will be taking place in Yamaguchi this year between 10/2 and 10/5. The following 12 high schools will be participating:

High School Region
Kosei Gakuin Aomori
Noshiro Shogyo Akita
Sakushi Gakuin Tochigi
Narashino Chiba
NichiDaiSan Tokyo
Kanazawa Ishikawa
Chiben Gakuen Nara
ToyoDai Himeji Hyogo
Kanzei Okayama
Josuikan Hiroshima
Tokushima Shogyo Tokushima
Yanai Gakuen Yamaguchi

Alternates: Karatsu Shogyo (Saga), Eimei (Kagawa)

Comments Off on 2011 National Athletic Tournament