Welcome to Yakyubaka.com

Tag: 2012 National Athletic Tournament

2012 National Athletic Tournament Schedule – Osaka Toin, Sendai Ikuei joint champions

by on Sep.08, 2012 @ 3:52 pm, under High School
Tags: , ,

Venue: Nagaragawa Baseball Stadium, Rainbow Stadium

Date Time Venue Gm   Score  
9/30 10:00 Nagaragawa 1 Kurashiki Shogyo (Okayama) 0-1 Toko Gakuen (Kanagawa)
10:00 Rainbow 2 Meitoku Gijiku (Kochi) 2-2* Tokai Daigaku Kofu (Yamanashi)
12:30 Nagaragawa 3 Urasoe Shogyo (Okinawwa) PPD+ Niigata Meikun (Niigata)
12:30 Rainbow 4 Ube Kojo (Yamaguchi) PPD+ Sendai Ikuei (Miyagi)
10/1 10:00 Nagaragawa 3 Urasoe Shogyo (Okinawwa) 0-8 Niigata Meikun (Niigata)
10:00 Rainbow 4 Ube Kojo (Yamaguchi) 3-5 Sendai Ikuei (Miyagi)
10:00
12:30
Nagaragawa 5 Osaka Toin (Osaka) 4-2 Kosei Gakuin (Aomori)
10:00
12:30
Rainbow 6 Kenristu Gifu Shogyo 10-5 Tenri (Nara)
12:30 Nagaragawa 7 Toko Gakuen (Kanagawa)   Winner Gm 3
12:30 Rainbow 8 Meitoku Gijiku (Kochi)   Winner Gm 4
Semifinals
Date Time   Gm   Score  
10/2 10:00 Nagaragawa 7 Toko Gakuen (Kanagawa) 4-3** Niigata Meikun (Niigata)
10:00 Rainbow 8 Meitoku Gijiku (Kochi) 5-5 Sendai Ikuei (Miyagi)
10:00 Nagaragawa 9 Winner Gm 5   Winner Gm 7
13:00 Nagaragawa 10 Winner Gm 8   Winner Gm 6
Finals
Semifinals
Date Time   Gm   Score  
10/3 10:00 Nagaragawa 9 Osaka Toin (Osaka) 13-0++ Toko Gakuen (Kanagawa)
13:00 Nagaragawa 10 Sendai Ikuei (Miyagi) 11-1++ Kenristu Gifu Shogyo
10:00 Nagaragawa 11 Winner Gm 9   Winner Gm 10

* Meitoku won random drawing to advance.
** Semdai Ikuei won random drawing to advance.
+ Postponed to Monday due to proximity of tyhpoon. Final Round canceled due to typhoon.
++ Osaka Toin and Sendai Ikuei named join champions.

===

Osaka Toin joined Minoshima (1979) and Yokohama (1998) as the only high schools to win the Spring Koshien, Summer Koshien, and National Athletic Tournament in the same year.  Source: Nikkan Sports 10/3/2012

===

Day 1

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Kurashiki Shogyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toko Gakuen 0 1 0 0 0 0 0 0 X 1

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Tokai Daigaku Kofu 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Meitoku Gijiku 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Meitoku won random drawing to advance.

===

Day 2

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Urasoe Shogyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niigata Meikun 0 0 0 0 5 2 1 0 X 8

Game 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Sendai Ikuei 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5
Ube Kojo 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3

Game 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Osaka Toin 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Kosei Gakuin 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Game 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Tenri 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Kenristu Gifu Shogyo 0 0 3 1 1 0 1 4 X 10

===

Daay 3

Game 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Niigata Meikun 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Toko Gakuen 0 0 0 0 0 0 0 4 X 4

Game 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Sendai Ikuei 0 0 0 1 0 0 1 3 0 5
Meitoku Gijiku 0 0 0 1 0 0 1 2 1 5

Semdai Ikuei won random drawing to advance.

===

Day 4

Game 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Toko Gakuen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osaka Toin 2 0 2 2 0 5 2 0 X 13

Game 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Sendai Ikuei 1 0 1 0 1 6 1 0 1 11
Kenristu Gifu Shogyo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

===

Last Update - 10/4 @ 1:43am

Comments Off on 2012 National Athletic Tournament Schedule – Osaka Toin, Sendai Ikuei joint champions

2012 National Athletic Tournament Schedule – Rubber Baseball: Otsu / Otsu Ryokuyo wins tournament

by on Sep.08, 2012 @ 3:39 pm, under High School
Tags: , ,

Venue: Tajimi Municipal Stadium

Date Time Gm   Score  
9/30 9:00 1 Nitta (Ehime) 4-2 Noboribetsu Akebi Secondary School (Hokkaido)
11:30 2 Fukuoka Dai Ohori (Fukuoka) PPD+ Murano Kogyo (Hyogo)
14:00 3 Otsu / Otsu Ryokuyo (Yamaguchi) PPD+ Hieizan (Shiga)
10/1 9:00 2 Fukuoka Dai Ohori (Fukuoka) 3-2 Murano Kogyo (Hyogo)
11:30 3 Otsu / Otsu Ryokuyo (Yamaguchi) 1-1* Hieizan (Shiga)
9:00
14:00
4 Kesennuma (Miyagi) 1-2 Sakushina Gakuin (Tochigi)
11:30 5 Buntoku (Kumamoto)   Nitta (Ehime)
14:00 6 Winner Gm 2   Chukyo (Gifu)
Semifinals
Date Time Gm   Score  
10/2 10:00 5 Buntoku (Kumamoto) 1-6 Nitta (Ehime)
13:00 6 Fukuoka Dai Ohori (Fukuoka) 4-0 Chukyo (Gifu)
10:00 7 Winner Gm 5   Winner Gm 3
13:00 8 Winner Gm 4   Winner Gm 6
Semifinals & Finals
Date Time Gm   Score  
10/3 9:00 7 Nitta (Ehime) 2-2** Otsu / Otsu Ryokuyo (Yamaguchi)
11:30 8 Sakushina Gakuin (Tochigi) 5-2 Fukuoka Dai Ohori (Fukuoka)
14:00 9 Otsu / Otsu Ryokuyo (Yamaguchi) 2-1 Sakushina Gakuin (Tochigi)

+ Postponed to Monday due to proximity of typhoon.
* Otsu / Otsu Ryokuyo won random drawing to advance.
** Otsu / Otsu Ryokuyo won random drawing to advance.

===

Day 1

Game 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Noboribetsu Akebi Secondary School 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Nitta 3 0 0 0 1 0 0 0 X 4

===

Day 2

Game 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Murano Kogyo 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Fukuoka Dai Ohori 0 0 1 0 0 1 0 0 1x 3

Game 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Otsu / Otsu Ryokuyo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hieizan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Otsu / Otsu Ryokuyo won random drawing to advance.

Game 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Kesennuma 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sakushina Gakuin 0 0 0 0 1 0 0 0 1x 2

===

Day 3

Game 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Nitta 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Buntoku 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Game 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Fukuoka Dai Ohori 1 0 0 0 2 0 0 1 0 4
Chukyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

===

Day 4

Game 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Nitta 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Otsu / Otsu Ryokuyo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Otsu / Otsu Ryokuyo won random drawing to advance.

Game 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Sakushina Gakuin 1 0 2 0 0 0 0 2 0 5
Fukuoka Dai Ohori 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

Game 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Otsu / Otsu Ryokuyo 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Sakushina Gakuin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

===

Last Update - 10/4 @ 1:34am

Comments Off on 2012 National Athletic Tournament Schedule – Rubber Baseball: Otsu / Otsu Ryokuyo wins tournament

2012 Gifu National Athletic Tournament (Kokutai) – Rubber Baseball

by on Aug.27, 2012 @ 9:55 pm, under High School
Tags: ,

The 2012 National Athletic Tournament will be taking place in Gifu this year between September 30 and October 3.

The following are the ten schools (and one alternate) that will be participating in the rubber baseball tournament.

===

Participating High Schools

School JPN School ENG
登別明日中教校(北海道) Noboribetsu Akebi Secondary School (Hokkaido)
気仙沼(宮城) Kesennuma (Miyagi)
作新学院(栃木) Sakushina Gakuin (Tochigi)
比叡山(滋賀) Hieizan (Shiga)
村野工(兵庫) Murano Kogyo (Hyogo)
大津・大津緑洋(山口) Otsu / Otsu Ryokuyo (Yamaguchi)
新田(愛媛) Nitta (Ehime)
福岡大大濠 Fukuoka Dai Ohori (Fukuoka)
文徳(熊本) Buntoku (Kumamoto)
中京(岐阜) Chukyo (Gifu)

Alternate

向上(神奈川) Kojo (Kanagawa)

Source: Nikkan Sports 8/27/2012

Comments Off on 2012 Gifu National Athletic Tournament (Kokutai) – Rubber Baseball

2012 Gifu National Athletic Tournament (Kokutai)

by on Aug.20, 2012 @ 8:55 pm, under High School
Tags: ,

The 2012 National Athletic Tournament will be taking place in Gifu this year between September 30 and October 3.

The following are the twelve schools (and two alternates) that will be participating in the tournament.

===

Participating High Schools

School JPN School ENG
光星学院(青森) Kosei Gakuin (Aomori)
作新学院(栃木) Sakushin Gakuin (Tochigi)
東海大甲府(山梨) Tokai Daigaku Kofu (Yamanashi)
桐光学園(神奈川) Toko Gakuen (Kanagawa)
新潟明訓(新潟) Niigata Meikun (Niigata)
天理(奈良) Tenri (Nara)
大阪桐蔭(大阪) Osaka Toin (Osaka)
倉敷商(岡山) Kurashiki Shogyo (Okayama)
宇部鴻城(山口) Ube Kojo (Yamaguchi)
明徳義塾(高知) Meitoku Gijiku (Kochi)
浦添商(沖縄) Urasoe Shogyo (Okinawwa)
県岐阜商(岐阜) Kenristu Gifu Shogyo

Alternates

仙台育英(宮城) Sendai Ikuei (Miyagi)

浦和学院(埼玉) Urawa Gakuin (Saitama)

Source: Nikkan Sports 8/20/2012

===

UPDATE 8/21 @ 4:23pm - Sakushin Gakuin has withdrawn from the tournament.  Sendai Ikuei will take Sakushin's spot.  Source: Sponichi 8/21/2012

Comments Off on 2012 Gifu National Athletic Tournament (Kokutai)