Welcome to Yakyubaka.com

Tag: Phoenix League

[10/26/2015] 2015 Phoenix League Standings

by on Oct.26, 2015 @ 11:08 pm, under NPB
Tags:

  Team G W L T WPCT
1 Yokohama 18 13 1 4 .929
2 Orix 18 14 2 2 .875
3 Yomiuri 18 12 5 1 .706
4 Hiroshima 18 10 5 3 .667
5 Chunichi 18 9 7 2 .563
6 Rakuten 18 8 7 3 .533
7 Lotte 18 9 8 1 .529
8 Softbank 18 8 8 2 .500
8 Seibu 18 9 9 0 .500
10 Hanshin 18 8 9 1 .471
10 Nippon Ham 18 8 9 1 .471
12 Hanwha 18 7 10 1 .412
13 Yakult 18 5 10 3 .333
13 Island League 18 5 10 3 .333
15 LG 18 3 14 1 .176
16 Doosan 18 2 16 0 .111
Comments Off on [10/26/2015] 2015 Phoenix League Standings

[10/26/2015] Phoenix League Scores From October 26

by on Oct.26, 2015 @ 11:00 pm, under NPB
Tags:

Phoenix League Scores from October 26

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Nippon Ham 3 0 0 2 0 0 0 0 1 6
Softbank 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

Ikime-no Mori Stadium 2

Nippon Ham
Pitchers: Hirotoshi Takanashi (7.0), Hayao Segawa (1.0), Masashi Kanehira (1.0)

Softbank
Pitchers: Yosuke Shimabukuro (5.0), Amon Yamashita (2.0), Sho Iwasaki (2.0)
Home Runs: Naoki Shirane

Source: official game page, Nippon Ham summary, Softbank summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
LG 1 1 0 0 1 3 0 0 0 6
Hiroshima 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

Tenpuku Stadium

LG
Pitchers: 任燦圭(3.0)-崔仁永(2.0)-金雄(3.0)-金廷澤(1.0)

Hiroshima
Pitchers: Kazuki Yabuta (6.0), Shoma Sato (1.0), Koya Fujii (1.0), Aren Kuri (1.0)
Home Runs: Hiroki Takahashi

Source: official game page, Hiroshima summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Lotte 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Hanshin 0 1 0 0 0 0 2 0 x 3

Ivy Stadium

Lotte
Pitchers: Masaki Minami (6.0), Atsushi Miyazaki (0.2), Shohei Yoshihara (0.1), Kazunari Abe (1.0)
Home Runs: Yuta Yoshida

Hanshin
Pitchers: Takumi Akiyama (5.0), Hiroaki Saiuchi (2.0), Kazuo Ito (1.0), Masanori Fujihara (1.0)
Home Runs: Ryutaro Umeno

Source: official game page, Hanshin summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yomiuri 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5
Orix 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Sokken Stadium

Yomiuri
Pitchers: Kazuto Taguchi (7.0), Carlos Perez (1.0), Hector Mendoza (1.0)

Orix
Pitchers: Nobuyoshi Yamada (5.0), Shota Morimoto (2.0), Ryo Toda (1.0), Ban Takagi (1.0)

Source: official game page, Yomiuri summary, Orix summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Rakuten 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Chunichi 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

Sun Marine Stadium

Rakuten
Pitchers: Kodai Hamaya (7.0), Masashi Kato (0.1), Takahito Otsuka (0.2), Yuki Matsui (1.0)

Chunichi
Pitchers: Junki Ito (6.0), Masashi Yamamoto (1.0), Junki Kishimoto (1.0), Takeshi Kaneko (1.0)

Source: official game page, Rakuten summary, Chunichi summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yokohama 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Island League 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Himuka Stadium

Yokohama
Pitchers: Kenta Ishida (7.0), Kenjiro Tanaka (1.0), Yasuaki Yamasaki (1.0)

Island League
Pitchers: 東風平(3.0/愛)-平良(1.0/高)-竹田(1.0/香)-正田(2.0/愛)-阿部(1.0/愛)-小林(1.0/愛)

Source: official game page, Yokohama summary, Island League summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yakult 1 0 2 0 0 0 0 3 0 6
Doosan 0 1 0 1 2 0 0 1 2x 7

Saito Stadium

Yakult
Pitchers: Kyohei Muranaka (3.0), Hiroaki Dohi (1.0), Singo Takeshita (1.0), Ryo Hirai (1.0), Masato Furuno (1.0), Ryohei Kiya (0.0+), Keiji Iwahashi (1.0), Shogo Nakashima (0.1)
Home Runs: Mitch Dening

Doosan
Pitchers: 李龍浩(7.0)-張珉翼(0.2)-姜棟然(1.1)
Home Runs: 金仁泰

Source: official game page, Yakult summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Seibu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 x 5

Nango Stadium

Seibu
Pitchers: Kona Takahashi (5.0), Kazuki Miyata (1.0), Kazuhisa Makita (1.0), Toshihiro Iwao (1.0)
Home Runs: Haruka Yamada

Hanwha
Pitchers: 張珉在(5.0)-鄭大訓(2.0)-宋恩範(2.0)

Source: official game page, Seibu summary

Comments Off on [10/26/2015] Phoenix League Scores From October 26

[10/25/2015] Phoenix League Scores From October 25

by on Oct.25, 2015 @ 11:32 pm, under NPB
Tags:

Phoenix League Scores from October 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanwha 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Lotte 4 2 0 0 2 0 1 1 x 10

Himuka Stadium

Hanwha
Pitchers: 文載賢(4..0)-鄭光雲(2.0)-吉泰坤(1.0)-林錫鉉(1.0)

Lotte
Pitchers: Yuta Kimura (5.0), Atsushi Miyazaki (1.0), Shohei Yoshihara (1.0), Takayuki Kanamori (1.0), Kazunari Abe (1.0)

Source: official game page, Lotte summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Doosan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Yokohama 2 0 2 0 0 0 0 5 x 9

Ikime-no Mori Stadium 2

Doosan
Pitchers: 全龍勳(4.0)-安奎榮(3.2)-姜棟然(0.1)

Yokohama
Pitchers: Yoshiki Sunada (8.0), Motoharu Fukuchi (1.0)
Home Runs: Yoshitomo Tsutsugo

Source: official game page, Yokohama summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Island League 0 4 2 3 0 0 0 0 0 9
Yakult 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Saito Stadium

Island League
Pitchers: 原田(3.0/香)-阿部(2.0/愛)-平良(2.0/高)-伴(1.0/愛)-小林(1.0/愛)

Yakult
Pitchers: Kengo Tagawa (4.0), Ryohei Kiya (1.0), Tetsuya Terada (1.0), Ryosuke Yagi (1.0), Shogo Nakashima (1.0), Keiji Iwahashi (1.0)

Source: official game page, Island League summary, Yakult summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hiroshima 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Tenpuku Stadium

Hiroshima
Pitchers: Takaya Toda (7.0), Keita Nishihara (1.0), Tetsuya Iida (1.0)

Rakuten
Pitchers: Tomohiro Anraku (5.0), Takahiro Norimoto (3.0), Yudai Mori (1.0)

Source: official game page, Hiroshima summaryRakuten summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Orix 2 2 0 1 0 0 1 0 0 6
Seibu 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

Nango Stadium

Orix
Pitchers: Takahiro Matsuba (6.0), Satoshi Oyama (2.0), Ban Takagi (1.0)

Seibu
Pitchers: Isamu Sato (6.0), Ryohei Fujiwara (1.0), Hirotaka Koishi (2.0)
Home Runs: Hotaka Yamakawa

Source: official game page, Orix summarySeibu summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanshin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Yomiuri 4 0 0 0 1 1 0 0 x 6

Sun Marine Stadium

Hanshin
Pitchers: Kojiro Tanabo (5.0), Daiki Enokida (1.0), Naoto Tsuru (1.0), Hiroya Shimamoto (1.0)

Yomiuri
Pitchers: Nobutaka Imamura (7.1), Mizuki Tsuchida (0.2), Katsuhiko Kumon (1.0)
Home Runs: Seiji Kobayashi

Source: official game page, Hanshin summaryYomiuri summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Chunichi 0 0 0 0 7 0 0 0 1 8
Nippon Ham 0 0 0 1 0 0 4 1 0 6

Ivy Stadium

Chunichi
Pitchers: Ryosuke Nomura (6.0), Tomohiro Hamada (0.2), Masashi Yamamoto (0.1), Takeshi Kaneko (2.0)

Nippon Ham
Pitchers: Yuki Saito (5.0), Masahiro Inui (2.0), Yohei Kagiya (2.0)

Source: official game page, Chunichi summary, Nippon Ham summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Softbank 1 0 3 0 0 0 3 0 2 9
LG 1 0 1 4 0 0 0 0 0 6

Sokken Stadium

Softbank
Pitchers: Ren Kajiya (4.0), Daichiro Ito (1.0), Yuki Matsumoto (1.0), Masahiko Morifuku (1.0), Shoji Yoshimoto (1.0), Shingo Tatsumi (1.0)

LG
Pitchers: 崔東煥(6.0)-李英宰(0.2)-李承玹(2.1)

Source: official game page, Softbank summary

Comments Off on [10/25/2015] Phoenix League Scores From October 25

[10/24/2015] Phoenix League Scores From October 24

by on Oct.24, 2015 @ 11:17 pm, under NPB
Tags:

Phoenix League Scores from October 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yokohama 0 0 0 1 1 2 1 0 0 5
Softbank 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Ivy Stadium

Yokohama
Pitchers: Hiroshi Kobayashi (4.0), Kohei Mantani (1.0), Yuki Kuniyoshi (2.0), Yasuaki Yamasaki (1.0), Shingo Hirata (1.0)
Home Runs: Yoshitomo Tsutsugo, Hyuma Matsui, Koki Yamashita

Softbank
Pitchers: Taiga Kasahara (6.0), Eiji Kakinoki (1.0), Amon Yamashita (1.0), Daichiro Ito (1.0)

Source: official game page, Yokohama summary, Softbank summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Seibu 1 3 0 0 6 0 0 0 0 10
Hiroshima 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Tenpuku Stadium

Seibu
Pitchers: Makoto Aiuchi (6.0), Kazuhisa Makita (1.0), Kenta Matsushita (1.0), Masamitsu Hirano (1.0)

Hiroshima
Pitchers: Atsuya Horie (4.0), Shoma Sato (2.0), Keita Nishihara (1.0), Aren Kuri (2.0)
Home Runs: Shota Dobayashi

Source: official game page, Seibu summary, Hiroshima summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Hanshin 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3

Ikime-no Mori Stadium 2

Hanwha
Pitchers: 金範洙(6.0)-張琘宰(1.0)-鄭在源(2.0)

Hanshin
Pitchers: Ryoma Matsuda (7.0), Kazuo Ito (1.0), Masanori Fujihara (1.0)

Source: official game page, Hanshin summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orix 0 0 2 0 0 2 0 1 x 5

Sokken Stadium

Lotte
Pitchers: Kota Futaki (8.0)

Orix
Pitchers: Shohei Tsukahara (6.0), Shunichi Sato (1.0), Seiichi Sakayori (1.0), Ban Takagi (1.0)

Source: official game page, Lotte summary, Orix summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yakult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chunichi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saito Stadium

Yakult
Pitchers: Yuto Koyama (7.0), Ryo Hirai (1.0), Singo Takeshita (1.0)

Chunichi
Pitchers: Yudai Ono (5.0), Takahiro Kawasaki (2.0), Takuma Achira (1.0), Junki Kishimoto (1.0)

Source: official game page, Yakult summary, Chunichi summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yomiuri 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Island League 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Kiyotake Stadium 2

Yomiuri
Pitchers: Yuki Koyama (6.0), Shimpei Shinohara (1.0), Shinnosuke Takahashi (1.0), Hector Mendoza (1.0)
Home Runs: Daisuke Nakai

Island League
Pitchers: 髙橋(4.0/愛)-竹田(1.0/香)-阿部(1.2/愛)-伴(1.1/愛)-小林(1.0/愛)

Source: official game page, Yomiuri summary, Island League summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Rakuten 1 0 0 4 0 1 1 0 0 7
Doosan 0 1 4 1 0 0 0 0 0 6

Hyuga Stadium

Rakuten
Pitchers: Yuri Furukawa (2.1), Takahito Otsuka (1.2), Takaaki Yokoyama (3.0), Kazutomo Aihara (1.0), Yuki Matsui (1.0)
Home Runs: Luciano Fernando, Masayoshi Fukuda

Doosan
Pitchers: 洪鍈賢(4.0)-方乾寓(2.1)-張珉翼(2.0)-姜棟然(0.2)
Home Runs: 金宰煥, 李遇成

Source: official game page, Rakuten summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Nippon Ham 0 0 3 1 2 0 0 4 0 10
LG 0 0 1 0 3 1 2 0 0 7

Himuka Stadium

Nippon Ham
Pitchers: Shota Tatsuta (4.0), Hayao Segawa (1.0), Shogo Yagi (2.0), Yodai Enoshita (2.0)

LG
Pitchers: 全仁桓(5.0)-金雄(2.0)-金廷澤(0.1)-崔仁永(1.2)

Source: official game page, Nippon Ham summary

Comments Off on [10/24/2015] Phoenix League Scores From October 24

[10/22/2015] Phoenix League Scores From October 22

by on Oct.22, 2015 @ 11:54 pm, under NPB
Tags:

Phoenix League Scores from October 22

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Chunichi 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Lotte 0 0 0 0 0 0 0 3 x 3

Sun Marine Stadium

Chunichi
Pitchers: Kentaro Nishikawa (8.0)

Lotte
Pitchers: Shota Kurosawa (5.0), Atsushi Miyazaki (1.0), Shohei Yoshihara (2.0), Kazunari Abe (1.0)

Source: official game page, Chunichi summary, Lotte summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Yokohama 0 0 1 0 3 1 1 2 x 8

Tenpuku Stadium

Hiroshima
Pitchers: Yuta Nakamura (6.0), Keita Nishihara (1.0), Koya Fujii (0.1), Tetsuya Iida (0.2)

Yokohama
Pitchers: Kazuki Mishima (8.0), Shingo Hirata (1.0)
Home Runs: Yuki Watanabe, Yoshitomo Tsutsugo

Source: official game page, Hiroshima summary, Yokohama summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanshin 0 0 3 1 1 0 0 0 4 9
Yakult 0 0 2 0 0 1 0 5 2x 10

Saito Stadium

Hanshin
Pitchers: Hiroya Shimamoto (4.0), Daiki Enokida (2.0), Naoto Tsuru (2.0), Kazuo Ito (0.2)
Home Runs: Ryutaro Umeno, Naomasa Yokawa, Taiga Egoshi

Yakult
Pitchers: Ryosuke Yagi (4.0), Ryohei Kiya (2.0), Hiroaki Dohi (2.0), Singo Takeshita (1.0)
Home Runs: Shinichi Takeuchi, Ryuhei Kawakami, Mitch Dening

Source: official game page, Hanshin summaryYakult summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
LG 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Rakuten 0 0 1 0 0 0 0 2 x 3

Himuka Stadium

LG
Pitchers: 李俊珩(7.2)-崔仁永(0.1)

Rakuten
Pitchers: Takahiro Irino (7.0), Masashi Kato (1.0), Yudai Mori (1.0)
Home Runs: Takahiro Shimotsuma

Source: official game page, Rakuten summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Island League 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Seibu 0 0 2 0 0 0 1 0 x 3

Nango Stadium

Island League
Pitchers: 東風平(3.0/愛)-原田(1.0/香)-伴(2.0/愛)-原田(1.0/香)-髙原(1.0/愛)

Seibu
Pitchers: Yusuke Tamamura (5.0), Toshihiro Iwao (2.0), Kazuki Miyata (1.0), Ryohei Fujiwara (1.0)

Source: official game page, Island League summary, Seibu summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Softbank 0 0 3 0 0 2 1 0 0 6
Yomiuri 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4

Ikime-no Mori Stadium 2

Softbank
Pitchers: Hiroki Yamada (5.0), Amon Yamashita (1.0), Daichiro Ito (1.2), Masahiko Morifuku (1.1)
Home Runs: Kentaro Inomoto, Ayatsugu Yamashita

Yomiuri
Pitchers: Kentaro Taira (6.0), Katsuhiko Kumon (2.0), Hector Mendoza (1.0)
Home Runs: Kazuma Okamoto

Source: official game page, Softbank summary, Yomiuri summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Doosan 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4
Nippon Ham 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Ivy Stadium

Doosan
Pitchers: 尹綺伯(7.0)-方乾寓(1.1)-姜棟然(0.2)
Home Runs: 金仁泰

Nippon Ham
Pitchers: Hiroshi Urano (6.0), Masashi Kanehira (2.0), Yohei Kagiya (1.0)
Home Runs: Takumi Oshima

Source: official game page, Nippon Ham summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Orix 1 1 2 0 0 4 0 1 0 9
Hanwha 3 0 1 0 1 0 1 0 0 6

Sokken Stadium

Orix
Pitchers: Yu Suzuki (2.1), Seiichi Sakayori (1.2), Yuki Nishi (2.0), Shunichi Sato (1.0), Satoshi Oyama (1.0), Ban Takagi (1.0)
Home Runs: Torai Fushimi

Hanwha
Pitchers: 金ヨンジュ(5.0)-具本範(0.1)-文載賢(1.2)-吉泰坤(1.0)-林錫鉉(1.0)

Source: official game page, Orix summary

Comments Off on [10/22/2015] Phoenix League Scores From October 22

[10/21/2015] Phoenix League Scores From October 21

by on Oct.21, 2015 @ 9:34 pm, under NPB
Tags:

Phoenix League Scores from October 21

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Seibu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Softbank 0 1 0 4 0 0 1 0 x 6

Nango Stadium

Seibu
Pitchers: Kentaro Fukukura (5.0), Masamitsu Hirano (1.0), Kazuki Miyata (1.0), Hirotaka Koishi (1.0)

Softbank
Pitchers: Ken Okamoto (5.0), Eiji Kakinoki (1.2), Yosuke Shimabukuro (1.1), Masahiko Morifuku (1.0)
Home Runs: Barbaro Canizares, Ayatsugu Yamashita

Source: official game page, Seibu summary, Softbank summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yakult 0 0 0 4 0 0 2 0 0 6
Hiroshima 4 0 3 4 1 0 0 0 x 12

Sun Marine Stadium

Yakult
Pitchers: Kyohei Muranaka (3.0), Masato Furuno (1.0), Keiji Iwahashi (1.0), Shogo Nakashima (2.0), Ryo Hirai (1.0)

Hiroshima
Pitchers: Kyohei Nakamura (6.0), Shoma Sato (1.0), Aren Kuri (2.0)

Source: official game page, Yakult summary, Hiroshima summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Rakuten 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Hanshin 0 3 0 0 0 1 2 1 x 7

Sokken Stadium

Rakuten
Pitchers: Fumiya Ono (6.2), Takahito Otsuka (0.1), Yudai Mori (1.0)
Home Runs: Yasuhito Uchida

Hanshin
Pitchers: Takumi Akiyama (6.0), Masanori Fujihara (3.0)

Akiyama started the game and gave up a run on two hits over six innings of work. He threw sixty-four pitches and struck out eleven. Source: Nikkan Sports 10/21/2015

Source: official game page, Rakuten summary, Hanshin summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Nippon Ham 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Orix 0 0 0 0 0 0 0 2 x 2

Ivy Stadium

Nippon Ham
Pitchers: Hirotoshi Takanashi (6.0), Hayao Segawa (1.0), Masahiro Inui (1.0)

Orix
Pitchers: Nobuyoshi Yamada (7.0), Shunichi Sato (1.0), Satoshi Oyama (0.0+), Ban Takagi (1.0)

Source: official game page, Nippon Ham summary, Orix summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yokohama 0 0 0 4 0 0 1 2 0 7
Chunichi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Saito Stadium

Yokohama
Pitchers: Kohei Mantani (4.0), Kenjiro Tanaka (2.0), Motoharu Fukuchi (2.0), Yuki Kuniyoshi (1.0)
Home Runs: Yoshitomo Tsutsugo

Chunichi
Pitchers: Ryosuke Oguma (4.0), Tomohiro Hamada (2.0), Ryuya Ogawa (0.1), Masashi Yamamoto (1.2), Takeshi Kaneko (1.0)

Source: official game page, Yokohama summary, Chunichi summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Doosan 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Island League 0 0 0 0 3 0 0 0 1x 4

Himuka Stadium

Doosan
Pitchers: 李龍浩(7.1)-安奎榮(1.1)
Home Runs: 金仁泰

Island League
Pitchers: 平良(3.0/高)-伴(3.0/愛)-髙原(1.0/愛)-阿部(1.0/愛)-小林(1.0/愛)

Source: official game page, Island League summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yomiuri 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Hanwha 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Tenpuku Stadium

Yomiuri
Pitchers: Keigo Tahara (6.0), Shimpei Shinohara (1.0), Shinnosuke Takahashi (0.0+), Mizuki Tsuchida (2.0)

Hanwha
Pitchers: 宋恩範(5.0)-具本範(1.0)-張琘宰(2.0)-鄭在源(1.0)

Source: official game page, Yomiuri summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Lotte 3 0 1 0 1 0 1 0 0 6
LG 0 4 0 1 1 1 0 0 x 7

Ikime-no Mori Stadium 2

Lotte
Pitchers: Hiroya Kawamitsu (6.0), Atsushi Miyazaki (1.0), Takayuki Kanamori (1.0)
Home Runs: Keiyo Aomatsu, Ryo Miki

LG
Pitchers: 任燦圭(5.1)-李承玹(4.1)
Home Runs: 羅成容、朴哉昱、鄭周賢

Source: official game page, Lotte summary

Comments Off on [10/21/2015] Phoenix League Scores From October 21

[10/20/2015] Phoenix League Scores From October 20

by on Oct.20, 2015 @ 11:49 pm, under NPB
Tags:

Phoenix League Scores from October 20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hiroshima 0 0 0 2 2 1 0 0 0 5
Lotte 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4

Tenpuku Stadium

Hiroshima
Pitchers: Kazuki Yabuta (5.0), Keita Nishihara (1.0), Sora Tsuji (0.2), Tetsuya Iida (2.1)

Lotte
Pitchers: Masaki Minami (6.0), Shohei Yoshihara (1.0), Kazunari Abe (2.0)

Source: official game page, Hiroshima summary, Lotte summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yokohama 0 1 3 0 0 0 0 0 x 4

Ivy Stadium

LG
Pitchers: 李英宰(2.2)-崔仁永(3.1)-金廷澤(2.0)

Yokohama
Pitchers: Kenta Ishida (9.0)

Source: official game page, Yokohama summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Orix 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Yakult 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Saito Stadium

Orix
Pitchers: Takahiro Matsuba (5.0), Seiichi Sakayori (1.0), Shunichi Sato (2.0), Kodai Sano (1.0)
Home Runs: Kyo Okunami

Yakult
Pitchers: Taichi Ishiyama (3.0), Tetsuya Terada (1.0), Keiji Iwahashi (1.0), Hiroaki Dohi (2.0), Singo Takeshita (1.0), Ryohei Kiya (1.0)

Source: official game page, Orix summary, Yakult summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakuten 0 0 7 1 6 0 1 0 x 15

Ikime-no Mori Stadium 2

Hanwha
Pitchers: 文載賢(3.0)-鄭光雲(2.0)-張琘宰(1.0)-鄭大訓(1.0)-林錫鉉(1.0)

Rakuten
Pitchers: Kodai Hamaya (8.0), Takaaki Yokoyama (1.0)
Home Runs: Yasuhito Uchida (3rd, 5th)

Source: official game page, Rakuten summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanshin 0 0 0 5 0 0 0 1 0 6
Seibu 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Nango Stadium

Hanshin
Pitchers: Kojiro Tanabo (5.0), Kazuo Ito (2.0), Hiroaki Saiuchi (2.0)
Home Runs: Taiga Egoshi

Seibu
Pitchers: Kona Takahashi (5.0), Taiki Nakago (2.0), Kenta Matsushita (1.0), Hirotaka Koishi (1.0)

Source: official game page, Hanshin summary, Seibu summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Chunichi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yomiuri 1 0 0 0 0 1 2 2 x 6

Himuka Stadium

Chunichi
Pitchers: Junki Ito (6.1), Junki Kishimoto (0.2), Takahiro Kawasaki (0.1), Ryuya Ogawa (0.1), Takuma Achira (0.1)

Yomiuri
Pitchers: Carlos Perez (3.0), Katsuhiko Kumon (2.0), Kazuto Taguchi (3.0), Hector Mendoza (1.0)

Source: official game page, Chunichi summary, Yomiuri summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Island League 0 2 0 0 0 0 1 1 1 5
Nippon Ham 0 0 3 4 0 2 0 0 x 9

Sun Marine Stadium

Island League
Pitchers: 原田(3.0/香)-竹田(2.0/香)-正田(2.0/愛)-小林(1.0/愛)

Nippon Ham
Pitchers: Shota Tatsuta (4.0), Shogo Yagi (1.0), Yohei Kagiya (2.0), Yodai Enoshita (2.0)

Source: official game page, Island League summary, Nippon Ham summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Softbank 0 1 0 1 3 0 1 0 0 6
Doosan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Sokken Stadium

Softbank
Pitchers: Sho Iwasaki (4.0), Amon Yamashita (2.0), Shota Oba (3.0)
Home Runs: Kentaro Inomoto

Doosan
Pitchers: 洪鍈賢(4.1)-方乾寓(1.2)-全龍勳(1.0)-姜棟然(1.0)-張珉翼(1.0)

Source: official game page, Softbank summary

Comments Off on [10/20/2015] Phoenix League Scores From October 20

[10/18/2015] Phoenix League Scores From October 18

by on Oct.18, 2015 @ 10:15 pm, under NPB
Tags:

Phoenix League Scores from October 18

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Island League 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Lotte 1 0 2 0 0 1 0 0 x 4

Ivy Stadium

Island League
Pitchers: 松本(5.0/香)-正田(2.0/愛)-東風平(1.0/愛)

Lotte
Pitchers: Yuta Kimura (5.0), Atsushi Miyazaki (2.0), Kazunari Abe (1.0), Takayuki Kanamori (1.0)
Home Runs: Seiya Inoue

Source: official game page, Island League summary, Lotte summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Yokohama 6 0 0 1 0 7 1 0 x 15

Kiyotake Stadium 2

Hanwha
Pitchers: 金範洙(5.0)-金靖民(1.0)-吉泰坤(1.0)-文載賢(1.0)

Yokohama
Pitchers: Yoshiki Sunada (9.0)
Home Runs: Tomo Otosaka

Source: official game page, Yokohama summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Softbank 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Yakult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saito Stadium

Softbank
Pitchers: Masato Sakata (2.0), Daichiro Ito (4.0), Shingo Tatsumi (1.0), Masahiko Morifuku (1.0), Shoji Yoshimoto (1.0)
Home Runs: Yusuke Masago

Yakult
Pitchers: Hirofumi Yamanaka (5.0), Keiji Iwahashi (1.0), Ryo Hirai (1.0), Shogo Nakashima (1.0), Masato Furuno (1.0)

Source: official game page, Softbank summaryYakult summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Orix 0 2 0 1 0 2 1 2 0 8
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sun Marine Stadium

Orix
Pitchers: Kazumasa Yoshida (7.0), Koki Saito (1.0), Kodai Sano (1.0)
Home Runs: Torai Fushimi, Kazunao Yamamoto

Rakuten
Pitchers: Tomohiro Anraku (6.0), Susumu Aizawa (2.0), Yudai Mori (1.0)

Source: official game page, Orix summaryRakuten summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seibu 2 0 1 1 0 0 3 0 x 7

Nango Stadium

Doosan
Pitchers: 尹綺伯(4.0)-方乾寓(2.0)-張珉翼(1.0)-安奎榮(1.0)

Seibu
Pitchers: Isamu Sato (7.0), Kazuki Miyata (2.0)
Home Runs: Yuji Kaneko, Hotaka Yamakawa

Source: official game page, Seibu summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hiroshima 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Yomiuri 2 0 1 2 1 0 0 0 x 6

Sokken Stadium

Hiroshima
Pitchers: Takaya Toda (5.0), Keita Nishihara (1.0), Tetsuya Iida (1.0), Sora Tsuji (1.0)

Yomiuri
Pitchers: Nobutaka Imamura (6.0), Taichi Tanaka (2.0), Hector Mendoza (1.0)
Home Runs: Daisuke Nakai

Source: official game page, Hiroshima summaryYomiuri summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanshin 0 4 0 0 2 2 0 0 0 8
Nippon Ham 1 0 0 1 0 2 6 0 x 10

Hyuga Stadium

Hanshin
Pitchers: Ryoma Matsuda (6.0), Naoto Tsuru (1.0), Hiroya Shimamoto (1.0)

Nippon Ham
Pitchers: Yuki Saito (4.0), Hayao Segawa (2.0), Masashi Kanehira (3.0)
Home Runs: Daiki Asama

Saito started the game and gave up four runs on nine hits over four innings of work. Source: Nikkan Sports 10/19/2015

Source: official game page, Hanshin summaryNippon Ham summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Chunichi 0 1 5 0 0 1 0 0 3 10
LG 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4

Ikime-no Mori Stadium 2

Chunichi
Pitchers: Yudai Ono (3.0), Masashi Yamamoto (3.0), Ryuya Ogawa (1.1), Junki Kishimoto (0.2), Takahiro Kawasaki (1.0)

LG
Pitchers: 崔東煥(5.0)-金延澤(2.0)-崔仁永(1.0)-李承玹(1.0)

Source: official game page, Chunichi summary

Comments Off on [10/18/2015] Phoenix League Scores From October 18

[10/17/2015] Phoenix League Scores From October 17

by on Oct.17, 2015 @ 11:58 pm, under NPB
Tags:

Phoenix League Scores from October 17

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yomiuri 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4
Softbank 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Sun Marine Stadium

Yomiuri
Pitchers: Yuki Koyama (5.0), Katsuhiko Kumon (2.0), Mizuki Tsuchida (1.2), Shimpei Shinohara (0.1)

Softbank
Pitchers: Taiga Kasahara (7.0), Eiji Kakinoki (2.0)

Source: official game page, Yomiuri summary, Softbank summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Lotte 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Hiroshima 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Tenpuku Stadium

Lotte
Pitchers: Kota Futaki (9.0)

Hiroshima
Pitchers: Atsuya Horie (5.0), Koya Fujii (2.0), Shoma Sato (1.0), Aren Kuri (1.0)

Source: official game page, Lotte summary, Hiroshima summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
LG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Hanshin 0 0 4 0 1 2 0 0 x 7

Ivy Stadium

LG
Pitchers: 全仁桓(5.0)-李承玹(2.0)-金雄(1.0)

Hanshin
Pitchers: Yuta Iwasada (6.0), Daiki Enokida (2.0), Masanori Fujihara (1.0)

Source: official game page, Hanshin summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yokohama 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Orix 0 2 0 0 3 0 0 0 x 5

Sokken Stadium

Yokohama
Pitchers: Yuta Kakita (6.0), Hiroshi Kobayashi (2.0)
Home Runs: Hiroki Minei

Orix
Pitchers: Shohei Tsukahara (6.0), Yu Suzuki (1.0), Ryo Toda (0.2), Satoshi Oyama (0.1), Shota Morimoto (0.2), Ban Takagi (0.1)

Source: official game page, Yokohama summary, Orix summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Seibu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chunichi 0 0 0 4 1 0 4 0 x 9

Nango Stadium

Seibu
Pitchers: Yasuo Sano (3.0), Takayuki Yamaguchi (1.0), Makoto Aiuchi (2.0), Masamitsu Hirano (1.0), Ryohei Fujiwara (1.0)

Chunichi
Pitchers: Ryosuke Nomura (5.0), Tomohiro Hamada (2.0), Takeshi Kaneko (1.0), Takuma Achira (1.0)
Home Runs: Takeru Furumoto

Source: official game page, Seibu summary, Chunichi summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Rakuten 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
Island League 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3

Kiyotake Stadium 2

Rakuten
Pitchers: Yuri Furukawa (7.0), Masashi Kato (0.1), Kazutomo Aihara (0.2)

Island League
Pitchers: 小林(5.0/愛)-正田(2.0/愛)-東風平(1.2/愛)-阿部(0.1/愛)
Home Runs: 小林(徳)

Source: official game page, Rakuten summary, Island League summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Nippon Ham 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Doosan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Ikime-no Mori Stadium 2

Nippon Ham
Pitchers: Hiroshi Urano (4.0), Masahiro Inui (1.0), Shogo Yagi (2.0), Yodai Enoshita (2.0)

Doosan
Pitchers: 姜棟然(2.0)-洪鍈賢(5.0)-全龍勳(1.0)-韓周成(1.0)

Source: official game page, Nippon Ham summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yakult 1 0 0 0 0 0 3 1 2 7
Hanwha 0 2 1 0 0 0 2 0 0 5

Saito Stadium

Yakult
Pitchers: Kengo Tagawa (6.0), Hiroaki Dohi (1.0), Shogo Nakashima (1.0), Ryohei Kiya (1.0)
Home Runs: Izumi Hara

Hanwha
Pitchers: 金ヨンジュ(6.0)-具本範(1.0)-文載賢(1.0)-鄭在源(1.0)

Source: official game page, Yakult summary

Comments Off on [10/17/2015] Phoenix League Scores From October 17

[10/16/2015] Phoenix League Scores From October 16

by on Oct.16, 2015 @ 11:04 pm, under NPB
Tags:

Phoenix League Scores from October 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hanshin 0 6 0 0 0 0 1 1 0 8
Lotte 1 0 0 0 0 0 1 1 2 5

Ivy Stadium

Hanshin
Pitchers: Hiroaki Saiuchi (2.0), Hiroya Shimamoto (2.0), Naoto Tsuru (2.0), Kazuo Ito (3.0)
Home Runs: Naomasa Yokawa

Lotte
Pitchers: Dae-Eun Rhee (6.0), Shota Kurosawa (3.0)
Home Runs: Shohei Kato

Source: official game page, Hanshin summaryLotte summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Chunichi 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Yokohama 0 4 0 1 0 0 4 0 x 9

Sokken Stadium

Chunichi
Pitchers: Kentaro Nishikawa (4.0), Tomohiro Hamada (1.0), Takahiro Kawasaki (1.0), Takuma Achira (0.2), Ryuya Ogawa (0.1), Junki Kishimoto (1.0)

Yokohama
Pitchers: Kazuki Mishima (7.0), Kenjiro Tanaka (1.0), Motoharu Fukuchi (1.0)

Source: official game page, Chunichi summary, Yokohama summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Orix 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4
Yakult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saito Stadium

Orix
Pitchers: Nobuyoshi Yamada (7.0), Shunichi Sato (1.0), Ban Takagi (1.0)
Home Runs: Kyo Okunami

Yakult
Pitchers: Yuto Koyama (6.0), Ryohei Kiya (1.0), Keiji Iwahashi (1.0), Masato Furuno (1.0)

Source: official game page, Orix summaryYakult summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Softbank 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sun Marine Stadium

Softbank
Pitchers: Ren Kajiya (6.0), Akihiro Yanase (1.0), Amon Yamashita (0.2), Daichiro Ito (0.1), Shoji Yoshimoto (1.0)

Rakuten
Pitchers: Takahiro Irino (6.0), Takahito Otsuka (1.0), Kazutomo Aihara (0.1), Masashi Kato (0.2), Yudai Mori (1.0)

Source: official game page, Softbank summaryRakuten summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
LG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Seibu 2 2 1 1 1 1 2 0 x 10

Nango Stadium

LG
Pitchers: 李俊珩(3.1)-金雄(2.2)-崔仁永(1.0)-金廷澤(1.0)

Seibu
Pitchers: Yusuke Tamamura (6.0), Hirotaka Koishi (2.0), Toshihiro Iwao (1.0)

Source: official game page, Seibu summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Doosan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Yomiuri 2 0 0 0 0 0 0 1 x 3

Kiyotake Stadium 2

Doosan
Pitchers: 李龍浩(6.0)-張珉翼(2.0)

Yomiuri
Pitchers: Kentaro Taira (5.2), Shimpei Shinohara (0.1), Carlos Perez (2.0), Hector Mendoza (1.0)

Source: official game page, Yomiuri summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Hiroshima 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
Nippon Ham 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tenpuku Stadium

Hiroshima
Pitchers: Yuta Nakamura (6.0), Keita Nishihara (1.0), Tetsuya Iida (1.0), Sora Tsuji (1.0)

Nippon Ham
Pitchers: Hirotoshi Takanashi (6.0), Masahiro Inui (1.0), Yohei Kagiya (2.0)

Source: official game page, Hiroshima summaryNippon Ham summary

===

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Island League 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Hanwha 0 2 0 3 0 0 0 2 x 7

Ikime-no Mori Stadium 2

Island League
Pitchers: 平良(4.0/高)-竹田(2.0/香)-阿部(2.0/愛)

Hanwha
Pitchers: 宋恩範(6.0)-文載賢(1.0)-張琘宰(1.0)-許裕康(1.0)
Home Runs: 黄善一

Source: official game page, Island League summary

Comments Off on [10/16/2015] Phoenix League Scores From October 16