Welcome to Yakyubaka.com

Tag: Senryokugai

Softbank Hawks Senryokugai – October 31, 2014

by on Oct.31, 2014 @ 6:39 pm, under NPB
Tags: ,

The Softbank Hawks announced that they will not offer the following players contract for the 2015 season:

 • Ejiri, Shintaro P (37)
 • Yoshimoto, Shoji P (21)
 • Okajima, Hideki P (38)
 • Shirane, Naoki INF (21)
 • Suzuki, Shunya P-Ikusei (23)
 • Miura, Shota P-Ikusei (24)
 • Yagi, Takeshi C-Ikusei (24)
 • Nakahara, Daiki INF-Ikusei (22)
 • Arasaki, Shinya INF-Ikusei (22)
 • Yasuda, Keisuke OF-Ikusei (27)

Source: official announcement

Comments Off on Softbank Hawks Senryokugai – October 31, 2014

Orix Buffaloes Senryokugai – October 28, 2014

by on Oct.28, 2014 @ 6:03 pm, under NPB
Tags: ,

The Orix Buffaloes announced today that they were not going to offer the following players contracts for the 2015 season:

 • Tono, Shun P (28)
 • Yagi, Tomoya P (30)
 • Sato, Shunichi P (23)
 • Kondo, Kazuki P (31)
 • Yamada, Nobuyoshi P (23)
 • Sonobe, Satoshi INF (18)

The Buffaloes are planning to offer Sato, Kondo, Yamada, and Sonobe Ikusei contracts.

Source: official announcement, Sponichi 10/28/2014

Comments Off on Orix Buffaloes Senryokugai – October 28, 2014

Hiroshima Carp Senryokugai – October 28, 2014

by on Oct.28, 2014 @ 4:08 pm, under NPB
Tags: ,

The Hiroshima Carp announced that they will not be offering the following players contracts for the 2015 season:

 • Hisamoto, Yuichi P (36)
 • Umetsu, Tomohiro P (31)
 • Uemura, Kazuhiro C (31)
 • Matsumoto, Takaaki INF (30)
 • Mukae, Yuichiro OF (32)

Matsumoto and Mukae are planning to retire. Hiroshima offered Mukae a job as an assistant coach and Matsumoto a job on the staff. Umetsu wants to play next season and is planning to participate in twelve-team tryouts. Hisamoto is slated to have surgery on his left elbow on November 26. Hiroshima is expected to offer him to an Ikusei contract. Uemura is undecided.

Source: official announcement, Sponichi 10/28/2014

Comments Off on Hiroshima Carp Senryokugai – October 28, 2014

Rakuten Eagles Senryokugai – October 28, 2014

by on Oct.28, 2014 @ 1:54 pm, under NPB
Tags: ,

The Rakuten Eagles announced today that they will not offer the following two players contracts for the 2015 season:

 • Nakashima, Toshiya OF (34)
 • Mitre, Sergio P-Ikusei (33)

Nakashima is undecided about 2015.

The Eagles are also planning to offer Takahiro Kakizawa (20), Hirohito Shimai (24), Sho Miyagawa (24), Kazuya Takahori (27), and Yusuke Kosai (31) Ikusei contracts. Kosai has asked for more time to consider his option.

Source: official announcement, Nikkan Sports 10/28/2014

Comments Off on Rakuten Eagles Senryokugai – October 28, 2014

Orix Buffaloes Senryokugai – October 25, 2014

by on Oct.25, 2014 @ 11:24 pm, under NPB
Tags: ,

The Orix Buffaloes announced that they will not sign the following four players to contract for the 2015 season:

 • Takahashi, Shinji INF (36)
 • Shoji, Ryuji C (27)
 • Fukae, Masato OF (27)
 • Azuma, Hiroaki INF-Ikusei (22)

Takahashi is not ready to retire and is planning to attend the twelve team tryout on November 9. The other three players are undecided.

Source: Daily Sports 10/25/2014, Nikkan Sports 10/25/2014

Comments Off on Orix Buffaloes Senryokugai – October 25, 2014